ventily LDM

Výpočtový a návrhový program pro určení průtokového součinitele ventilu (Kvs, Cvs), kontrole parametrů navrženého ventilu, návrhu optimální jmenovité světlosti a návrhu vhodné armatury ze sortimentu LDM.
V říjnu 2013 byla uvolněna nová verze programu Ventily LDM, vytvořená v novém, moderním programátorském a uživatelském prostředí.

Nové funkce a přednosti programu Ventily LDM:

- Možnost přímého přepínání mezi jazyky včetně jazyků používajících cyrilici
- Veškerá nastavení přímo v menu programu (výchozí jednotky - kapaliny, pára, plyny / jazyk, včetně jazyka pro tisk)
- Rozdělení výpočtů a návrhu podle médií a EN/ANSI norem
- Revoluční práce s projektem (různé způsoby vkládání položky do projektu, vytváření složek / kopírování (verzování) položek projektu včetně celých složek / přílohy – externí soubory, txt soubory / txt soubory lze editovat přímo v prostředí programu)
- Tiskové fronty a jejich exporty (přímý tisk / rtf, s možností sloučení do jednoho souboru / pdf, s možností vygenerování souhrnné zprávy)
- Online webové aktualizace zajišťující okamžitou dostupnost novinek v sortimentu (automatická kontrola dostupných aktualizací / možnost ruční aktualizace)
- Specifikace pohonu (generování úplného typového čísla pohonu / kontrola vzájemné závislosti mezi příslušenstvím pohonů)

Pokyny k instalaci:

Pokud již máte nainstalovánu starší verzi programu Ventily (v.2012 nebo starší), není třeba ji před instalací nové verze odinstalovat. Oba programy mohou být nainstalovány současně.
Instalaci je možné spustit přímo z webových stránek: INSTALOVAT
Další možností je stažení instalační sady v komprimovaném tvaru VentilyLDM.zip. Následná instalace bude zahájena po spuštění souboru setup.exe.
Při instalaci programu Ventily LDM můžete být vyzváni k instalaci prostředí .Net Framework. Tuto volbu potvrďte.