Firma LDM, spol. s r. o. byla založena třemi společníky, bývalými zaměstnanci Sigmy Česká Třebová v polovině roku 1991. Od svého vzniku byla, stále je a bude zaměřena na výrobu průmyslových armatur.
Historie výroby armatur v České Třebové se však datuje až do roku 1909, kdy Josef Jindra založil firmu se stejnojmenným názvem. V roce 1919 se spojuje se společníkem Václavem Šreflem a vzniká tak společnost s názvem Šrefl a Jindra, později byla registrována jako Jindra a Šrefl. Dobový katalog firmy Jindra a Šrefl, 20. létaTehdejší výrobní program zahrnoval širokou paletu výrobků od drobných mosazných vodovodních armatur přes armatury plynové až po armatury pro páru z lité oceli, včetně ventilů pojišťovacích pro páru. Koncem roku 1929 se oba společníci rozcházejí a každý z nich zakládá v České Třebové svoji továrnu na armatury. Dnes bývalá Šreflova továrna tvoří část výrobních prostor LDM.
V roce 1948 byly obě firmy znárodněny, postupem času měnily svoje názvy, až byly v roce 1975 začleněny do světoznámého československého koncernu Sigma Lutín. Po tzv. sametové revoluci je v roce 1990 koncern Sigma opět rozdělen na jednotlivé podniky ze kterých původně vznikl a které jsou následně privatizovány nebo restituovány.
Také Sigma Česká Třebová prošla privatizací a stala se akciovou společností, nicméně ale v roce 1995 zkrachovala. Firma LDM ji v dražbě kupuje a stává se tak pokračovatelem dnes již více než stoleté tradice výroby průmyslových armatur v České Třebové.
Areál LDM v dnešní doběV současné době je LDM silně proexportně orientovaná firma s více než 220 zaměstnanci a s armaturami LDM je možno se setkat prakticky po celém světě, zejména v energetice, průmyslu, dále také v teplárenství jak na zdrojích tepla, tak i v sítích a výměníkových stanicích. Výrobní program zahrnuje armatury regulační, uzavírací a pojistné v tlakových stupních od PN 6 do PN 400 a ve světlostech od DN 10 do DN 600. Právě také šíře nabízeného sortimentu je důvodem, proč se lze s armaturami LDM setkat téměř ve všech oborech lidské činnosti, kde je zapotřebí regulace průtoku, tlaku nebo teploty.
Firma má přímé zastoupení na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Německu, Rusku a Kazachstánu, kromě toho je v řadě dalších zemí reprezentována partnerskými firmami.
Ve firmě je rovněž zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení jakosti podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, což je pro zákazníky zárukou stálé kvality a úrovně všech procesů ve firmě.
Jak vyplývá z předchozích řádků, firma LDM důstojně navazuje na dlouholetou tradici výroby průmyslových armatur v České Třebové, ke které se hrdě hlásí jako její pokračovatel. Budoucnost společnosti stále spočívá v naplňování vize, která byla formulována již v roce 1995:Ukázka části současného výrobního sortimentu LDM
  • Světově významná společnost udávající směr ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu průmyslových armatur
  • Dynamická firma umožňující všem pracovníkům dosažení vysoké míry seberealizace a společenské prestiže
  • Společensky uznávaná firma, jejíž jméno je symbolem vysoké užitné hodnoty, kvality a spolehlivosti
Úspěšné naplňování vize vychází z přesvědčení, že tři základní nosné pilíře, na kterých firma stojí, jsou pevné. Prvním sloupem jsou zákazníci a jejich potřeby, k jejichž uspokojení je směřováno úsilí celé firmy. Druhým jsou výrobky. LDM je společností, která stojí pevně na vlastním vývoji, takže cyklus vývoj, konstrukce, výroba, prodej a servis je uzavřený. Posledním, avšak neméně důležitým pilířem jsou pracovníci LDM, kteří jsou schopni pružně reagovat na stále se měnící podmínky trhu a kteří jsou schopni budoucnost společnosti aktivně spoluvytvářet. Koneckonců nejen řada ocenění firmy z mezinárodních výstav v minulých letech, ale i řady ventilů vyráběné pro jiné výrobce pod jejich značkou jsou uznáním kvality produkce a jen potvrzují správnost cesty, po které se LDM vydala v roce 1991.

 

TUV1 TUV2 TUV3 TUV4