Politika integrovaného systému řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí (IMS)
LDM, spol. s r. o., Česká Třebová

 
IMS firmy LDM je v souladu s požadavky právních norem a předpisů v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všemi zaměstnanci je chápán jako prostředek, kterým jsou trvale uspokojovány potřeby, požadavky a překračována očekávání zákazníků.

 
Spokojený zákazník je cílem politiky IMS a zároveň hlavním kritériem veškerého snažení firmy.

Politikou IMS firmy LDM, spol. s r. o. je dodávat jen takové výrobky a služby, které odpovídají nárokům zákazníků, získávají jejich úplnou spokojenost, jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.

K zajištění této politiky IMS se všechny aktivity LDM provádějí podle následujících hlavních zásad:

  • veškeré činnosti ve firmě jsou podřízeny dodržování dokumentovaných postupů IMS podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Úroveň systému je pravidelně vyhodnocována a jsou přijímány opatření vedoucí k jeho neustálému zlepšování
  • veškeré aktivity firmy jsou vedeny v pozitivním duchu, s cílem vytvářet a rozvíjet vztahy se zainteresovanými stranami, zejména zákazníky, dodavateli, státními institucemi a veřejností
  • každý pracovník v rámci firmy je seznámen s politikou IMS a je si vědom důležitosti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí a provádí svou práci aktivním a kompetentním způsobem za všech okolností. Základem pro kvalitní práci zaměstnanců je průběžné vzdělávání a aktivní personální politika
  • každý pracovník firmy se v rámci své pracovní činnosti chová ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí, dodržuje zásady BOZP a pracovní a jiné obecně platné právní předpisy
  • u dodavatelů je zajištěno, že jejich služby a výrobky odpovídají požadavkům IMS
  • vývoj výrobků a poskytování služeb jsou založeny na potřebách zákazníků firmy a jsou vedeny takovým způsobem, že požadavky IMS jsou splněny již před uvedením na trh
  • činnosti marketingu a prodeje jsou vedeny v korektním duchu vůči zákazníkům firmy. Aktivity, které vyvolávají nesplnitelná očekávání, nesmějí být vedeny

 

Certifikát ISO