Pojistné ventily a příslušenství
Pojistné ventily jsou samočinné bezpečnostní armatury, sloužící k ochraně tlakových nádob před přetížením vnitřním přetlakem.
Pojistné ventily s přídavným zatížením ze sortimentu LDM jsou sofistikované armatury, jež jsou kromě obvyklé pružiny ovládány pomocí pneumatického válce. Ten zajišťuje rychlou a přesnou reakci ventilu při dosažení otevíracího přetlaku doprovázenou otevřením na plný zdvih a následné těsné uzavření armatury již po mírném poklesu tlaku.
Jako nezbytné příslušenství jsou k pojistným ventilům dodávány řídící přístroje typu RP 5330 a RP 5340, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a přesností funkce i v nejtěžších pracovních podmínkách.
Uvedené pojistné ventily jsou používány výhradně na páru a plynná média, jejich hlavní využití se nachází v oblasti energetiky.