PV61 PV 61

Přímočinné plnozdvižné pojistné ventily s otevřeným krytem pružiny
Vstup: DN 20 až 400, Výstup: DN 32 až 500
PN 16 až 100Popis
Těleso ventilu je odlitek nárožního tvaru, s integrovanou vstupní vložkou a pevně zalisovaným ocelovým sedlem (provedení PN 16 a 40), respektive s kovanou vstupní vložkou s integrovaným sedlem (provedení PN 63 a 100). Příruby jsou standardně obrobeny dle normy ČSN EN 1092-1. Plochá kuželka je opatřena pomocným zvonem, na který po roztěsnění působí rovněž tlak media a zvětšuje tak otevírací sílu. Uzavírací (těsnící) síla je vyvozena předpětím pružiny. Pružina je navržena pro určitý rozsah tlaků, jemné nastavení otevíracího tlaku se pak provádí seřizovacím šroubem. Ventil je opatřen ruční pákou, která slouží k manuálnímu otevření (kontrole funkce) ventilu při provozním tlaku.

Použití
Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil řady PV 61 slouží k samočinnému jištění tlakového zařízení (kotel, tlaková nádoba, redukční stanice, potrubí...) proti zvýšení tlaku media nad přípustnou mez. Ventil odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 4126-1 a požadavkům směrnice 97/23/EC (PED).

Pracovní média
Vzhledem k materiálu tělesa jsou ventily řady PV 61 určeny pro vodní páru, vzduch a inertní plyny v rozsahu teplot od +5°C do +400°C. Pro teploty vyšší než +350°C je doporučeno používat provedení s chladičem.

Katalogové listy
02-07.7

Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,
s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

CZ, GB