RP5340
RP 5340

Řídící přístrojPopis
Řídící přístroj RP 5340 je tvořen robustním rámem, ke kterému je připevněno veškeré vnitřní zařízení a který je zároveň opatřen čtyřmi otvory se závitem M16 pro ukotvení přístroje na zeď či stojan. Skříň přístroje pak slouží pouze jako kryt, chránící zařízení proti mechanickému poškození, neoprávněné manipulaci a vlivu pracovního prostředí (prach, vlhkost,...).
Ve spodní části skříně jsou tři nátrubky (trubka 32x6, materiál 11523, respektive 1.0570) pro připojení potrubí tlakových impulsů. Tímto potrubím je řídící přístroj připojen na 3 místa odběru tlaku, přičemž se hodnota tlaku jednotlivých impulsů může navzájem lišit. V horní části skříně je pak vstup ovládacího vzduchu (závit M22x1.5, vnější), konektor pro napájení magnetoventilu (230V/50Hz) a 2 výstupy zatěžovacího a 2 výstupy zdvihového vzduchu (závit M27x1.5, vnější). Ovládací vzduch musí být do řídícího přístroje přiváděn trvale. Připojením kabelu na tlačítkový spínač je možno ovládat řídící přístrojdálkově. To umožňuje jednak napojit přístroj na řídící počítač jištěného zařízení, jednak otevřít pojistné ventily ze stanoviště obsluhy (kontrolní profuk při pracovním přetlaku jištěného zařízení a pod.). Na výstupy zatěžovacího a řídícího vzduchu jsou pak pomocí spojovacího potrubí připojeny vzduchové válce pojistných ventilů.
Nejvyšší přípustná teplota okolí je 60°C. V případě, že je řídící přístroj umístěn v prostředí s teplotou pod bodem mrazu, je možno skříň vybavit topným článkem. Tyto nestandardní podmínky je vhodné konzultovat s výrobcem.
Řídící přístroj je výrobcem dodáván seřízen a přezkoušen na otevírací přetlak uvedený v objednávce. Seřízení je zajištěno proti nedovolenému zásahu.

Použití
Řídící přístroj RP 5340 slouží pro ovládání přídavného zatížení pojistných ventilů typu SiZ 1508 a PV 1509 vyráběných firmou LDM Česká Třebová, popřípadě jiných typů pojistných ventilů, ovládaných pomocí pneumatického válce. Je náhradou doposud dodávaného řídícího přístroje typu RP 5330, od kterého se liší především nízkou spotřebou vzduchu a rovněž rychlejším a jednodušším seřizováním otevíracího přetlaku. Přístroj RP5340 rovněž nabízí pro provozovatele další důležité funkce, jako například možnost seřizování řídícího přístroje při odstávce jištěného zařízení bez nutnosti další úpravy potrubí tlakových impulsů nebo seřizování pojistných ventilů pomocí křivky závislosti otevíracího přetlaku na přetlaku zdvihového vzduchu (tzv. seřizování pomocí "K-linie").

Katalogové listy
02-07.4
Řídící přístroj RP 5340
CZ, GB, RUS, PL