CV3x0 CV/SV 3x0

Regulační a uzavírací ventily
NPS ½" až 16", Class 150 až 600, Cv 0,012 až 1850 US Galon/minPopis
Regulační ventily CV/SV 3x0 (Ex) jsou jednosedlové armatury určené k regulaci a uzavírání průtoku tekutiny. Vzhledem k široké škále použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nízkých i vysokých tlakových spádech při nejrozmanitějších provozních podmínkách. Průtočné charakteristiky, Kvs (Cv) součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům.
Ventily jsou ovládány ručním kolem, elektromechanickými pohony výrobců Ekorex+, ZPA Nová Paka, Regada, ZPA Pečky, Schiebel, Auma, Rotork a pneumatickými pohony výrobců LDM, SPA Praha a Flowserve.

Použití
Ventily CV/SV 3x0 jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu.
Ventily CV/SV 3x0 Ex splňují požadavky II 1/2G IIB TX dle ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a ve spojení s vhodnými pohony jsou určeny k použití v plynárenství a chemickém průmyslu.
Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z ocelolitiny a austenitické nerez oceli.
Zvolené materiály odpovídají doporučení ASME B16.34-2013 respektive ČSN EN 12516-1 (1/2006).

Pracovní média
Ventily řady CV/SV 3x0 jsou určeny k regulaci (CV 3x0) resp. k uzavírání (SV 3x0) průtoku a tlaku kapalin, plynů a par jako je voda, vodní pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady CV/SV 3x0 Ex jsou rovněž určeny k regulaci a uzavírání průtoku a tlaku technických a topných plynů a hořlavých kapalin. Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulovaná tekutina neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
02-09.3 Regulační a uzavírací ventily CV 300
CZ, GB