Regulační ventily RV 701
Regulační ventily RV 701 jsou ventily jednosedlové konstrukce s tlakově vyváženou kuželkou, vyráběné v přímém přivařovacím provedení. Vícestupňový škrtící systém (dle parametrů media a požadavků zákazníka se ventily dodávají se škrtícím systémem v jedno až třístupňovém provedení) je navržen s ohledem na co nejvyšší odolnost proti vzniku a účinkům kavitace a s ní souvisejícího hluku. V základním provedení jsou ventily dodávány s netěsností uzávěru ve třídě III dle ČSN EN 1349, v případě požadavku pak jako provedení se zvýšenou těsností ve třídě V zmíněné normy.  Ventily jsou standardně dodávány s grafitovou ucpávkou typu "Live Loading" s centrálním svazkem talířových pružin. V současné době jsou ventily dodávány ve světlostech DN 25 až DN 250, v tlakových třídách PN 160, 250, 320 a 400. Materiály těles, tj. litá  uhlíková ocel GP240GH (WN 1.0619) a litá legovaná ocel 13CrMo4-5 (WN 1.7357), event. GX 23CrMoV9-1 (WN 1.4931)  pak umožňují použít těchto ventilů v rozsahu teplot -20 až 600°C. S ohledem na shodný rozměr vstupního a výstupního kanálu jsou ventily RV 701 určeny přednostně pro regulaci kapalin. Ventily jsou uzpůsobeny pro použití široké škály přímých táhlových servopohonů, jak v elektro-, tak i pneu- provedení.

Regulační ventily RV 702 a RS 702
Regulační ventily RV 702 jsou variantou výše zmíněného typu, určenou pro regulaci průtoku páry a plynů. Tomu odpovídá rozšířený výstupní kanál, který lze navíc dimenzovat pro použití jedné až tří clon, což zvětšuje velikost tlakového spádu, který lze ve ventilu zpracovat. Rovněž tyto ventily se dodávají ve světlostech vstupního kanálu DN 25 až 250, přičemž výstupní kanály pak lze odstupňovat v rozsahu DN 25 až DN 600. Tlakovou třídu vstupního kanálu lze měnit v rozsahu PN 160 až PN 400, zatímco tlaková třída výstupního  kanálu je v rozsahu PN 16 až PN 160.
Ventil, resp. redukční stanice RS 702 rozšiřuje použitelnost popisované konstrukční řady o aplikace, kde je současně s redukcí tlaku požadována i regulace teploty. Jedná se v podstatě o ventil RV 702, který je na výstupu opatřen připojovací přírubou pro montáž vstřikovací hlavy. Vstřikovací hlavy jsou shodné s hlavami navrženými pro ventily řady RS 502.