8001

RV 805 a RV 806

Regulační ventily
DN 15, 40 a 50, PN 160, 250 a 400
Kvs 0,63 až 12,5 m3/hodPopis
Regulační ventily řady RV 805 a RV 806 jsou jednosedlové armatury stavebnicové konstrukce, která umožňuje rozmanitou kombinaci regulačních orgánů. Díky této kombinaci lze ventil v širokém rozsahu přizpůsobit požadavkům zákazníka. Armatura je opatřena ucpávkou typu "LIVE LOADING". Připojení ventilů je přivařovací v provedení nárožním (typ RV 805) nebo v provedení “Z” (RV 806). Materiál přivařovacích konců lze alternativně měnit. Rozměry přivařovacích konců dle ČSN 13 1075 (3/1991). Tvar přivařovacích konců dle EN 12 627.
Ventil je dodáván s elektrickými táhlovými pohony výrobců ZPA Pečky, Regada, Auma, Schiebel a s pneumatickými pohony Flowserve.

Použití
Ventily řady RV 805 a RV 806 jsou především určeny jako regulační orgány pro regulaci dodávky vstřiku vody do parního potrubí. Díky svému vysokému jmenovitému pracovnímu přetlaku (PN 400) a schopnosti zpracování vysokého tlakového spádu (běžně 15 MPa, maximálně 20 MPa), dosažené díky několikastupňové redukci, naleznou uplatnění všude tam, kde běžné armatury nevyhoví hlavně z hlediska nízké životnosti. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky v závislosti na zvoleném materiálu a na teplotě média jsou určeny dle EN 12 516-1.

Pracovní média
Ventily jsou určeny především pro regulaci průtoku a tlaku vody pro chlazení páry. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury. Při použití na jiná média je nutno respektovat materiály vnitřních částí armatury.

Katalogové listy
02-04.2 Regulační ventily RV 805 a RV 806
CZ, GB, RUS, PL