G41a461
G 41 ... a G 46 ...

Regulační ventily
Vstup: DN 40 až 300, PN 16 až 250
Výstup: DN 100 až 600, PN 10 až 160
Kvs 6 až 1125 m3/hodPopis
G 41 - Ventil je jednosedlový, pákový, uzpůsobený pro ovládání elektrickým servomotorem případně pneumatickým nebo hydraulickým siloválcem. Pro případ nouzového ručního ovládání je možno provést zajištění pák aretačním kolíkem a ventil ovládat ručním kolem. Regulační ventil je opatřen ukazatelem zdvihu. Regulační ventily nad 400°C jsou opatřeny labyrintovou ucpávkou s odvodněním. Regulační kuželka je vždy řešena pro parametry uvedené v objednávce a pro požadovaný druh charakteristiky.
G 46 - Ventil je dvousedlový, pákový, uzpůsobený pro ovládání elektrickým servomotorem, případně pneumatickým nebo hydraulickým siloválcem. Pro případ nouzového ovládání je možno u ventilů vybavených ručním kolem provést zajištění pák aretačním kolíkem a ventil ovládat ručně. Regulační kuželka je vždy řešena pro parametry uvedené v objednávce a pro požadovaný druh charakteristiky.
Ventily se dodávají s pákovými servopohony výrobce ZPA Pečky - Modact MPS, Modact Control MPS, Modact Variant MPR případně s přímočarými táhlovými pohony.

Použití
Jako regulační, redukční nebo přepouštěcí orgán s nepřímým nebo přímým ovládáním. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1. Případné použití pro vyšší teploty je nutno předem projednat s výrobcem. Správná funkce regulačního ventilu je závislá na dispozičním uspořádání a dimenzování regulační stanice a proto se doporučuje návrh ventilu konzultovat s výrobcem.

Pracovní média
Ventily jsou určeny pro regulaci průtoku a tlaku kapalin, případně par a plynů, jako je voda, vodní pára a jiná média kompatibilní s materiály vnitřních částí armatur. Na ventilech se připouští maximální provozní tlakové spády do 4,0 MPa, při respektování hodnoty jmenovitého tlaku, a s přihlédnutím ke konkrétním provozním podmínkám (poměr p1/ p2, vznik kavitace, nadkritické proudění apod.)

Katalogové listy
02-05.2 Regulační ventily G 41 ... a G 46 ...
CZ, GB, RUS