Regulační ventily řady 200 line
Armatury RV 210 až 235 tvoří významnou skupinu výrobků s velkým množstvím variant provedení. Představují komplexní řadu regulačních a uzavíracích ventilů ve světlostech DN 15 až 400 se jmenovitými tlaky PN 16, 25 a 40.
Ventily řady RV 21x, jejichž těleso tvoří odlitek z moderního materiálu s výhodnými slévárenskými i mechanickými vlastnostmi - tvárné litiny, jsou určeny pro regulaci průtoku média v horkovodních a parních soustavách. Oblast použití zahrnuje např. výměníkové stanice, teplárenské okruhy a předávací stanice, ale i nízkotlaké části parních cyklů elektráren na fosilní paliva, eventuálně i sekundární okruhy jaderných elektráren.
Materiálové variace popsaných armatur RV 21x, označované jako RV 22x (ventily z ocelolitiny) a RV 23x (provedení z nerezové oceli) rozšiřují možnost použití těchto výrobků v náročnějších aplikacích v energetice a v technologických okruzích v chemickém průmyslu, petrochemii, plynárenství, chladicích okruzích apod. Pro nejnáročnější aplikace zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu je určena řada RV 24x, kde jsou materiálem tělesa chromniklové slitiny (Monel, Hasteloy).
Ventily řady RV 2xx obecně jsou stavebnicové konstrukce a jsou vyráběny v několika provedeních. Základní je řešení RV 2x0, představující dvoucestný přímý ventil. Konstrukce přímého ventilu bývá také označována zkratkou z angličtiny PDTC (Push Down To Close).
Těleso ventilu s kanály proudnicového tvaru bylo konstruováno s ohledem na minimální hmotnost, což značně zjednodušuje manipulaci při výrobě, přepravě, montáži i údržbě.
Nerezová kuželka je válcová s výřezy, u malých světlostí pak s tvarovanou regulační partií. U ventilů provozovaných při nepříznivých provozních podmínkách (např. při kavitaci v kapalině nebo při nadkritickém proudění par a plynů) může být kuželka řešena jako děrovaná. Sedlo ventilu, rovněž nerezové, může být v případě požadavku vybaveno PTFE kroužkem, zajišťujícím dlouhodobě vysokou těsnost uzávěru (tzv. měkké sedlo). Při náročných provozních podmínkách lze armaturu vybavit sedlem s navařenou vrstvou tvrdokovu na těsnicích plochách. Ucpávka je variantně řešena buď ucpávkovými bloky s O-kroužky nebo PTFE manžetami, expandovaným grafitem nebo pro nejnáročnější aplikace vlnovcem. V každém případě je kladen důraz na vysokou spolehlivost a dlouhodobou těsnost při minimální nebo vůbec žádné údržbě.
Ventily řady RV 2x1 jsou totožné konstrukce, jsou však určeny pro použití pohonů s tzv. reverzní funkcí (pohon zavírá směrem nahoru, tj. ventil uzavírá při pohybu táhla směrem ven z ventilu) a tomu je přizpůsobeno i uspořádání armatury. Ta je v podstatě otočena ”hlavou dolů”. Toto provedení ventilu se také označuje zkratkou z angličtiny PDTO (Push Down To Open).
Na tyto dvě základní provedení navazuje konstrukce tlakově vyváženého ventilu, označeného RV 2x2, v reverzním provedení pak RV 2x3. Princip tlakově vyváženého ventilu spočívá ve vytvoření uzavřeného prostoru nad regulační kuželkou a propojení tohoto prostoru vyvažovacím otvorem s kanálem na opačné straně kuželky. Tím dojde k vyrovnání tlaků působících na kuželku a ta není namáhána přídavnými silami od tlaku média. Toto řešení umožňuje použití relativně slabých pohonů pro ovládání armatur velkých světlostí i při vysokých tlakových spádech.Tato armatura se stala základem tzv. havarijních uzávěrů, regulačních ventilů osazených elektrohydraulickými nebo elektrickými pohony s bezpečnostní funkcí, které zajistí v případě výpadku napětí přestavení armatury do požadované výchozí polohy.
Posledním typem armatur této řady jsou třícestné ventily RV 2x4 a RV 2x5, určené pro směšování a rozdělování průtoku média. Liší se od sebe především skutečností, že ventily RV 2x4 jsou schopny těsně uzavřít jak přímou, tak nárožní větev (zkratovou), protože mohou být vybaveny v obou větvích sedlem s PTFE těsněním, avšak u ventilů RV 2x5 absence momentového vypínače pohonu (to se týká zejména elektrohydraulických pohonů Siemens) ve spodní poloze neumožňuje těsné uzavření nárožní větve a je s tím nutno při aplikaci počítat (netěsnost je cca 2% Kvs).
Všechny uvedené typy ventilů je možno dodávat vybavené kuželkami s lineární nebo rovnoprocentní průtočnou charakteristikou, dvoucestné ventily pak navíc s charakteristikou parabolickou
(kvadratickou), a od roku 2000 rovněž s optimalizovanou charakteristikou pro aplikace v oblasti vytápění LDMspline®. Široký rozsah hodnot Kvs dává projektantům a uživatelům možnost přesně navrhnout a použít armaturu bez zbytečného předimenzování anebo poddimenzování výkonu.
Stavebnicová konstrukce armatury navíc umožňuje jednoduchou přestavbu např. při změně parametrů zařízení (úprava Kvs nebo změna charakteristiky), kterou je možno ve valné většině případů provést přímo na místě provozu. V případě potřeby je možné rovněž dodat armaturu se zakázkovou hodnotou Kvs i nestandardní průtočnou charakteristikou.
Nejmenší dodávaná hodnota Kvs ventilů LDM je 0,01 m3/h-1, dosažená u ventilů RV 210 s mikroškrticím systémem. Tyto armatury byly původně vyvinuty pro použití v parních kompaktních výměníkových stanicích pro regulaci výkonu na straně kondenzátu, nicméně jsou využívány i ve zkušebnictví a průmyslu pro regulaci velmi malých průtoků.
Armatury řady RV 2xx jsou kompletovány s pneumatickými, elektromechanickými nebo elektrohydraulickými přímočarými pohony tuzemských i renomovaných zahraničních výrobců, což umožňuje jejich ovládání od jednoduchého tříbodového až po řízení unifikovaným pneumatickým, napěťovým nebo proudovým signálem se zpětnou vazbou.
Použití přímých táhlových pohonů zajišťuje zvláště ve spojení s tlakově vyváženými ventily při nízkých přestavných silách vysokou přesnost regulace a dlouhodobou spolehlivost a životnost pohonů.
Stavba typového čísla těchto armatur, podobně jako u ostatních výrobků firmy LDM umožňuje přesnou a nezaměnitelnou specifikaci ventilu včetně pohonu a jejich opětovné dekódování. Ve firmě jsou archivovány informace o všech dodaných armaturách, takže například při opravě stačí uživateli znalost výrobního čísla armatury pro zjištění údajů o provozovaném ventilu a zajištění náhradních dílů nebo servisního zásahu autorizovanou organizací.