2x11

RV/HU 2x1

Regulační ventily a havarijní uzávěry
DN 15 až 150, PN 16 a 40, Kvs 0,4 až 360 m3/hodPopis
Regulační ventily RV/HU 2x1 jsou jednosedlové armatury určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Vzhledem k silám použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nižších tlakových spádech. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům. Havarijní uzávěry řady HU 2x1 jsou ventily téže konstrukční řady, se zvýšenou těsností v sedle. Jsou uzpůsobeny pro připojení elektrohydraulických pohonů se zabezpečovací funkcí (při výpadku elektrické energie ventil uzavře).
Ventily typu RV/HU 2x1 jsou svým reverzním provedením uzpůsobeny pro připojení pohonů LDM, Siemens (Landis & Staefa), Johnson Controls, Honeywell a Belimo.

Použití
Tyto ventily jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z tvárné litiny, ocelolitiny a z austenitické nerez oceli.

Pracovní média
Ventily řady RV/HU 2x1 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku kapalin, plynů a par, jako je voda, pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Použití ventilů z tvárné litiny (RV/HU 211) na páru je limitováno následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchost na vstupu x >= 0,98) a vstupní přetlak p1 <= 0,4 MPa při nadkritickém tlakovém spádu, respektive p2 <= 1,6 MPa při podkritickém tlakovém spádu. V případě, že jsou tyto parametry media překročeny, je nutné použít těleso ventilu z ocelolitiny (RV/HU 221). Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované médium neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
01-02.8
Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40
CZ, GB, D, RUS, PL
01-03.1 Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)
CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Ventily LDM s pohony Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-06.1 Ventily LDM s pohony Honeywell
CZ, GB, D, PL
01-07.1 Ventily LDM s pohony Belimo CZ, GB, D, PL