2x01
RV/HU/UV 2x0

Regulační ventily, havarijní uzávěry a uzavírací ventily
DN 15 až 400, PN 16, 25 a 40, Kvs 0,01 až 1600 m3/hodPopis
Regulační ventily RV/HU/UV 2x0 jsou jednosedlové armatury určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Vzhledem k široké škále použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nízkých i vysokých tlakových spádech při nejrozmanitějších provozních podmínkách. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům. Havarijní uzávěry řady HU 2x0 jsou ventily téže konstrukční řady, se zvýšenou těsností v sedle. Jsou uzpůsobeny pro připojení elektrohydraulických pohonů se zabezpečovací funkcí (při výpadku elektrické energie ventil uzavře).
Ventily typu RV/HU/UV 2x0 jsou ovládány ručním kolem nebo elektromechanickými, elektrohydraulickými a pneumatickými pohony výrobců Ekorex+, ZPA Nová Paka, Johnson Controls, Schiebel, Auma, EMG - Drehmo, Rotork, Foxboro, Regada, SPA Praha, ZPA Pečky.

Použití
Tyto ventily jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z tvárné litiny, ocelolitiny a z austenitické nerez oceli.

Pracovní média
Ventily řady RV/HU/UV 2x0 jsou určeny k regulaci (RV/HU 2x0) resp. k uzavíráni (UV 2x0) průtoku a tlaku kapalin, plynů a par, jako je voda, pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Použití ventilů z tvárné litiny (RV/HU/UV 210) na páru je limitováno následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchost na vstupu x >= 0,98) a vstupní přetlak p1 <= 0,4 MPa při nadkritickém tlakovém spádu, respektive p2 <= 1,6 MPa při podkritickém tlakovém spádu. V případě, že jsou tyto parametry media překročeny, je nutné použít těleso ventilu z ocelolitiny (RV/HU/UV 220). Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované médium neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Katalogové listy
01-02.1
Ventily LDM s elektromechanickými pohony
CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Ventily LDM s pohony Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-08.1 Ventily LDM s pohony SPA Praha CZ, GB, D, PL
01-08.3 Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro CZ, GB, D, PL