Regulátory diferenčního tlaku
Regulátory diferenčního tlaku jsou samočinné armatury sloužící k udržování konstantní tlakové diference na zařízení. To je zajištěno udržováním tlakové rovnováhy v ovládací hlavici vybavené membránou a s ní spojené kuželky ventilu.
Firma LDM nabízí tyto armatury ve světlostech DN 15 až 50 a v tlakových třídách PN 16 a PN 25. Mohou být vybaveny omezovačem průtoku k zajištění omezení maximálního průtoku soustavou.
Používají se především v případech centrálního zásobování teplem na rozvodech UT, jako balanční armatury v lokalitách s rozdílnými dispozičními tlaky.