RDD1 RD 102 D
RD 103 D

Přímočinné regulátory diferenčního tlaku
DN 15 až 50, PN 16, Kvs 2 až 20 m3/hodPopis
Přímočinné regulační ventily diferenčního tlaku RD 102 D a RD 103 D jsou armatury určené k udržování konstantní tlakové diference nebo konstantního průtoku (při použití clony) na daném zařízení. To zabezpečuje membrána, která je vystavená účinkům vstupního a výstupního tlaku daného zařízení nebo škrticí clony. Výchylka membrány se přenáší na kuželku ventilu a při zvětšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Díky tlakově odlehčené kuželce není hodnota diferenčního tlaku ovlivňována tlakovými poměry v armatuře.
Regulátor může být vybaven manometry, na kterých lze sledovat okamžité hodnoty vstupního a výstupního tlaku a podle nich i nastavit požadovanou hodnotu tlakového rozdílu (v rozsahu daném použitou pružinou). Standardní provedení je bez manometrů a regulátor je nutné nastavit podle tlaků, eventuelně průtoků, naměřených přímo na daném zařízení. V případech, kdy se hodnota požadovaného diferenčního tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem. K armaturám jsou standardně dodávány připojovací impulsní trubičky pro připojení k odběrům z potrubí.

Použití
Tyto armatury jsou určeny pro použití především v topenářství a vzduchotechnice pro teploty do 140°C a do maximálního pracovního přetlaku 1 MPa. Mohou být osazeny ve všech regulačních obvodech, kde je nutno zabezpečit konstantní tlakový spád nebo průtok na zařízení bez přívodu energie.

Pracovní média
Ventily RD 102 D, RD 103 D jsou určeny pro plynná a kapalná média, jako je vzduch, voda, nízkotlaká vodní pára (platí jen pro RD 102) a jiná média kompatibilní s použitými materiály vnitřních dílů armatur (především tělesa, kuželky a membrány). Toto provedení není vhodné pro olej. Kyselost, resp. zásaditost média by neměla přesáhnou rozsah pH 4.5 až 9.5. Pro zajištění dlouhodobé těsnosti armatury výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot.

Katalogové listy
01-01.1
Přímočinné regulátory tlaku
CZ, GB, D, RUS, PL