Regulátory výstupního tlaku
Redukční ventily neboli regulátory výstupního tlaku jsou samočinné armatury, sloužící k udržování konstantního tlaku média na výstupní straně ventilu. Celý proces je zabezpečen udržováním tlakové rovnováhy na membráně, v případě ukončení spotřeby média dojde k uzavření armatury.
Ve výrobním programu LDM jsou k dispozici tyto výrobky v provedení PN 16 a PN 25, rozsah jmenovitých světlostí je omezen do DN 50.
Využití redukčních ventilů je především v oblasti topenářství a v průmyslových rozvodech vody a vzduchu