A101 A 10

Ventily uzavírací vlnovcové
DN 10, PN 40 až 200Popis
Ventily uzavírací vlnovcové jsou vyráběny a dodávány podle ustanovení podmínek TP 422 – LDM – 18/04. Konstrukce ventilů umožňuje přívod média nad i pod kuželku, při plném pracovním přetlaku. Ovládáni ventilu je možné ručním kolem nebo elektropohony MoA nebo Limitorqu. Konstrukce umožňuje použití ventilu během provozu i pro škrcení průtoku při tlakovém spádu do 3 MPa a směru toku pracovního média pod kuželkou.
Ventily jsou plně seismicky odolné a zachovávají svojí pracovní způsobilost při současném působení parametrů média, sil a momentů i seismických účinků podle VTP-82.

Použití
Ventily uzavírací vlnovcové jsou určeny především pro provoz jaderných elektráren s reaktory typu VVER a RBMK. Slouží jako uzavírací orgán pro vodu, páru a další agresivní i neagresivní plyny a kapaliny.