Uzavírací ventily ruční
Jedny z nejjednodušších potrubních prvků sloužící k uzavírání či odstavování potrubí, nebo např. jako vzorkovací armatury. Ovládání ručním kolem předurčuje tyto armatury pro aplikace s manuálním nebo poloautomatickým provozním režimem, případně jako armatury pro využití v mimoprovozních stavech.
Šíře sortimentu uzavíracích ventilů LDM zahrnuje provedení ventilů ve jmenovitých světlostech DN 15 až DN 400, v tlakových třídách PN 16 až PN 40.
Stěžejní využití těchto armatur je v oblasti topenářství a energetiky, díky materiálovým variantám z korozivzdorných ocelí se uplatňují rovněž v chemickém průmyslu a potravinářství.