UV2x61 UV 22x (Ex)
UV 23x (Ex)

Uzavírací ventily s ručním kolem
DN 15 až 400, PN 16, 25 a 40 Kvs 4,3 až 1600 m3/hodPopis
Uzavírací ventily UV 2xx jsou ruční armatury s vynikajícími vlastnostmi pro použití při dlouhodobém bezúdržbovém provozu. Při použití vlnovcové ucpávky je zajištěna hermetická těsnost armatury vůči vnějšímu prostředí a je navíc doplněna bezpečnostní ucpávkou z expandovaného grafitu. Předností ventilů jsou nízké přestavné síly při otevírání a zavírání, které se v průběhu životnosti nemění. Díky konstrukci třmenu umožňují dobré zaizolování ventilu a bezpečné použití ručního kola i při vysokých teplotách média. Ruční kolo je nestoupavé, což dovoluje použití ve stísněných prostorech. Zřetelný ukazatel zajišťuje snadnou identifikaci okamžité polohy uzávěru.
Ventily UV 2xx Ex splňují požadavky II (1)2G IIB dle ČSN-EN 13 463-1.

Použití
Ventily jsou především určeny pro použití v horkovodních a parovodních okruzích v elektrárnách, teplárnách, výměníkových a předávacích stanicích i běžných topenářských aplikacích.

Pracovní média
Ventily UV 2xx jsou vhodné pro uzavírání vody, vodní páry a dalších kapalných a plynných médií kompatibilních s použitými materiály tělesa a uzávěru ventilu.

Katalogové listy
01-02.3
Uzavírací ventily LDM s ručním kolem
CZ, GB, D, RUS, PL