Ventily řady G
Společným rysem těchto ventilů je robustní konstrukce, vypovídající o době jejich vzniku, vysoká spolehlivost a životnost a s výjimkou G 92 pak i pohon pomocí pákového ústrojí. Jejich hlavním nedostatkem je (opět s výjimkami) neschopnost zpracovat vysoké tlakové spády a u některých provedení i malá vnitřní těsnost. Ventily této typové řady jsou v současné době postupně nahrazovány novými typovými řadami (200 line, řada 500, řada 700, řada 800), popřípadě jsou ve spolupráci s firmou LDM Servis upravovány dle požadavků zákazníka (děrované regulační partie, vícestupňové škrtící systémy, přímé pohony, speciální materiály). Cílem uvedených náhrad a úprav je vždy odstranění výše uvedených nedostatků při zachování životnosti a spolehlivosti.