RD122V

BEE line

RD 122 V

Přímočinné regulátory výstupního tlaku
DN 15 až 50, PN 25, Kvs 0,63 až 32 m3/hodPopis
Přímočinný regulátor výstupního tlaku RD 122 V je armatura určená k redukci tlaku média a jeho udržení na nastavené hodnotě. To zabezpečuje membrána vystavená účinkům výstupního tlaku v potrubí a z druhé strany ovládaná pružinou. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení výstupního tlaku dochází k zavírání armatury. Díky tlakově vyvážené kuželce není hodnota výstupního tlaku ovlivňována tlakovými poměry v armatuře.
V případech, kdy se hodnota požadovaného výstupního tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem.

Použití
Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií, jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika. Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout 1,6 MPa.

Pracovní média
Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do 1,0 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2oC až +150oC, případně ve spec. provedení s chladicími kondenzačními jímkami až do 180oC. Těsnicí plochy škrticího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti.

Katalogové listy
01-01.2
Přímočinné regulátory diferenčního tlaku
a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku
Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line
CZ, GB, D, RUS, PL