RV501NA1
RV 501 NA1

Regulační ventil
DN 50, Výpočtový tlak 8,6 MPa
Klasifikační stupeň 2 B IIPopis
Ventily se vyrábí v provedení přímém, přivařovacím s připojovacími rozměry dle TP 422 - C - 113 - 83 ve jmenovité světlosti DN 50 a výpočtovém tlaku 8,6 MPa. Těleso ventilu je provedeno jako odlitek. Je vyrobeno z materiálu WN 1.4552 (nerezová austenitická ocel). Vnější povrch tělesa se neobrábí s vyjímkou přivařovacích konců. Na vnějším povrchu se nepřipouštějí okuje, rez a trhliny. Škrtící systém je tvořen jednostupňovou tvarovanou kuželkou a sedlem. Kuželka je vyrobena z materiálu 17 247.4 (nerezová austenitická ocel). Sedlo je vyrobeno z materiálu 17 134.7 (nerezová ocel). Průtočný průřez a tvar regulačního systému je určen výpočtem. Ventily se dodávají s průtočnou charakteristikou lineární (v případě požadavku odběratele je možné dodat ventily s průtočnou charakteristikou rovnoprocentní nebo parabolickou). Přípustné odchylky sklonu průtočné charakteristiky lineární nebo rovnoprocentní jsou +- 30 % ve smyslu výkladu ČSN 13 4509-5.
Utěsnění vřetena se dociluje čtyřplášťovým vlnovcem a bezpečnostní ucpávkou vyrobenou z kroužků z expandovaného grafitu. Utěsnění tělesa a víka proti vnějšímu prostředí je provedeno třemi těsnícími kroužky vyrobenými z expandovaného grafitu. Armatura splňuje požadavky na absolutní těsnost vůči vnějšímu prostředí.
Ventily jsou opatřeny ukazatelem zdvihu. Armatury jsou kompletovány s ručním kolem nebo s elektropohony firmy ROTORK typu NA. Dle typu použitého ovládání mohou být armatury umístěny jak v hermetické zóně tak mimo hermetickou zónu. Konstrukce armatury umožňuje mytí vnitřních a vnějších povrchů dekontaminačními roztoky (elektropohony se dekontaminují pouze na vnějším povrchu) dle požadavku VTP 87. Armatura je navržena tak, aby bylo v maximální možné míře zabezpečeno odstranění (stečení) použitých dekontaminačních roztoků. Materiál armatur, který není opatřen ochranným nátěrem, je odolný proti korozi v použitých dekontaminačních roztocích. Použití dekontaminačních roztoků odpovídá VTP 87. Vzhledem k tomu, že armatury nejsou opatřeny ochranným nátěrem a pracovní medium nepříjde do styku s uhlíkovou ocelí opatřenou zinkochromátováním, je možné použít k oplachu pouze kompozice č.6 a č.7 dle čl. 3.13 VTP.

Použití
Regulační ventily řady RV 501 NA1 jsou v kompletaci s elektropopohony typu NA fy ROTORK, nebo s ručním kolem určeny k regulaci průtoku a tlaku "Kondenzátu sekundárního obvodu (napájecí voda) "dle VTP 87 příloha č. 1, bod 12. Ventily se vyrábí ve světlosti DN 50. Maximální povolená netěsnost je u tohoto typu armatur výrobcem stanovena na 0,05 % Kvs. V případě zvláštního požadavku odběratele nesmí netěsnost přesáhnout hodnotu, která je uvedena v objednávce případně v kupní smlouvě. Klasifikační stupeň armatury je 2 B II a dle VTP 87. Armatury se vyrábí a dodávají pro tyto parametry media dle VTP 87: Max. pracovní přetlak 8,6 MPa. Max. pracovní teplota 300°C.

Pohon
K ovládání ventilu se používá pohon typu ROTORK 7NA1. Jedná se o otáčkové elektropohony s nízkým momentem setrvačnosti a vysokým kroutícím momentem. Pohon je vybaven také ručním kolem pro manuální přestavení. Přestavení pohonu na ruční ovládání se provádí pákou ruční/auto, která je uzamykatelná a po přestavení na manuální režim se přívod elektrického proudu automaticky odpojuje. Z důvodu ručního ovládání je kromě odporových vysílačů polohy vybaven také mechanickým ukazatelem polohy. Dále je vybaven koncovými vypínači, které vymezují pracovní zdvih armatury a také momentovými vypínači, což zaručuje, že bude pohon v případě poruchy koncových vypínačů spolehlivě vypnut a nedojde tak k poškození vnitřních částí ventilu ( např. táhla s vlnovcem a kuželkou, sedla a pod.).
Pohon je od výrobce zaplombován, což je zárukou toho, že úspěšně prošel všemi předepsanými zkouškami. Tyto pohony mohou pracovat jak vně tak uvnitř hermetické zóny. Pohon je k ventilu upevněn pomocí normalizovaného připojení (příruby F10), což zaručuje vzájemnou zaměnitelnost pohonů např. v případě poruchy nebo výměny pohonu z jiného důvodu.