zawory regulacyjne i odcinające

 
       
   

 zawory szeregu 100 - RV 102 i RV 103

 
   01-02.1  Zawory LDM z napędami elektromechanicznymi  CZ, GB, D, RUS, PL
   01-03.1  Zawory LDM z napędami Siemens (Landis & Staefa)  CZ, GB, D, RUS, PL
   01-05.1  Zawory LDM z napędami Johnson Controls  CZ, GB, D, PL
   01-06.1  Zawory LDM z napędami Honeywell  CZ, GB, D, PL
   01-07.1  Zawory LDM z napędami Belimo  CZ, GB, D, PL
     Instrukcja montażowa - RV 102, 103  CZ, GB, RUS
       
   

 COMAR line - RV 111

 
   01-02.4  Zawory regulacyjne LDM COMAR line  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 111 T  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 111 W  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 111 F  CZ, GB, D, RUS, PL
     Grafické 3D modely ventilů RV 111 R ve formátu dwg  RV111R - dwg.zip
     Grafické 3D modely ventilů RV 111 R ve formátu step  RV111R - step.zip
     Grafické 3D modely ventilů RV 111 S ve formátu dwg  RV111S - dwg.zip
     Grafické 3D modely ventilů RV 111 S ve formátu step  RV111S - step.zip
     Grafické 3D modely pohonů ANT3-5 ve formátu dwg  ANT3-5 - dwg.zip
     Grafické 3D modely pohonů ANT3-5 ve formátu step  ANT3-5 - step.zip
     Grafické 3D modely pohonů Siemens ve formátu dwg  Siemens - dwg.zip
       
   

 zawory szeregu 100 - RV 113

 
   01-02.7  Dwudrogowe i trójdrogowe zawory regulacyjne LDM RV 113  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 113 M, S  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - RV 113 R, L  CZ, GB, RUS
       
   

 BEE line - RV 122

 
   01-02.5  Zawory regulacyjne, Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 122 R, P  CZ, RUS
     Grafické 3D modely pohonů ANT3-11 ve formátu dwg  ANT3-11 - dwg.zip
     Grafické 3D modely pohonů ANT3-11 ve formátu step  ANT3-11 - step.zip
       
   

 200 line - RV/HU/UV 2xx

 
   01-02.1  Zawory LDM z napędami elektromechanicznymi  CZ, GB, D, RUS, PL
   01-02.8  Zawory 200 line z napędami LDM ANT40  CZ, GB, D, RUS, PL
   01-03.1  Zawory LDM z napędami Siemens (Landis & Staefa)  CZ, GB, D, RUS, PL
   01-05.1  Zawory LDM z napędami Johnson Controls  CZ, GB, D, PL
   01-06.1  Zawory LDM z napędami Honeywell  CZ, GB, D, PL
   01-07.1  Zawory LDM z napędami Belimo  CZ, GB, D, PL
   01-08.1  Zawory LDM z napędami SPA Praha  CZ, GB, D, PL
   01-08.3  Zawory LDM z napędami pneumatycznymi Foxboro  CZ, GB, D, PL
     Instrukcja montażowa - RV 2xx  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 2xx Ex  CZ, GB, RUS
       
   

 300 line

 
   02-09.1  Zawory regulacyjne i odcinające RV 300  CZ, GB, D, RUS, PL
   02-09.3  Zawory regulacyjne i odcinające CV 300  CZ, GB
     Instrukcja montażowa - RV 3xx  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 3xx Ex  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - RV 3xx SP  CZ, GB
     Instrukcja montażowa - CV 3xx  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - CV 3xx Ex  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - CV 3xx SP  CZ, GB
       
   

 500 line

 
   02-01.1  Zawory regulacyjne i stacja redukcyjno-schładzająca 500 line  CZ, GB, RUS, PL
   02-08.2  Zawory odcinające UV 526  CZ, GB
     Instrukcja montażowa - RV 501, 502  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RS 502  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - RV 504  CZ, RUS
     Instrukcja montażowa - UV 526  CZ, GB, RUS, PL
       
   

 700 line

 
   02-01.2  Zawory regulacyjne i stacja redukcyjno-schładzająca 700 line  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 701, 702  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - RS 702  CZ, GB, RUS
       
   

 800 line

 
   02-04.2  Zawory regulacyjne RV 805 i RV 806  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV 805, 806  CZ, GB, RUS
       
   

 900 line

 
   02-02.1  Zawory regulacyjne i stacja redukcyjno-schadzające w wykonaniu kątowym
 900 line
 CZ, GB, RUS
   02-08.3  Zawory odcinające UV 926, Zawory zwrotne ZV 926  CZ, GB
     Instrukcja montażowa - RV 902  CZ
     Instrukcja montażowa - RS 902  CZ, RUS
     Instrukcja montażowa - UV/ZV 926  CZ, GB
       
   

 zawory szeregu G

 
   02-05.1  Zawory regulacyjne G 45 ...  CZ, GB, RUS
   02-05.2  Zawory regulacyjne G 41 ... a G 46 ...  CZ, GB, RUS
   02-05.3  Zawory regulacyjne G 47 ...  CZ, GB, RUS
   02-05.4  Zawór regulacyjny uruchamiający G 92 ...  CZ, GB, RUS, PL
   02-05.5  Zawór regulacyjny uruchamiający G 93 ...  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RV G41 až G47  CZ, GB, D, RUS
     Instrukcja montażowa - G 92, 93  CZ, D, RUS
       
       
   

regulatory ciśnienia wyjściowego

 
       
   

 zawory szeregu 100 - RD 102 V i RD 103 V

 
   01-01.1  Regulatory ciśnienie bezpośredniego działania  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RD 102, 103 V  CZ, GB, RUS
       
   

 BEE line - RD 122 V

 
   01-01.2  Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania
 i regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
 Regulatory ciśnien wyjściowego bezpośredniego
 działania BEE line
 CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RD 122 V  CZ, GB
       
       
   

regulatory różnicy ciśnień

 
       
   

 zawory szeregu 100 - RD 102 D i RD 103 D

 
   01-01.1  Regulatory ciśnienie bezpośredniego działania  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RD 102, 103 D  CZ, GB, RUS
       
   

 BEE line - RD 122 D/P

 
   01-01.2  Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania
 i regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
 Regulatory ciśnien wyjściowego bezpośredniego
 działania BEE line
 CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RD 122 P  CZ, RUS
     Instrukcja montażowa - RD 122 D  CZ, RUS
       
       
   

zawory odcinające

 
   01-02.3  Zawory odcinające z kółkiem ręcznym  CZ, GB, D, RUS, PL
   01-02.6  Zawory odcinające LDM UV 116 i UV 216  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - UV 2x6, 2x7  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - UV 116, 216  CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - UV 2x6, 2x7 EX  CZ, RUS
       
       
   

zawory bezpieczeństwa oraz elementy dodatkowe

 
   02-07.1  Pełnoskokowe zawory bezpieczeństwa z dodatkowym obciążeniem
 typu SiZ 1508
 CZ, GB, RUS, PL
   02-07.2  Szafa sterująca RP 5330  CZ, GB, RUS, PL
   02-07.3  Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe z zewnętrzną szafą sterującą
 typu PV 1509
 CZ, GB, RUS, PL
   02-07.4  Szafa sterująca RP 5340  CZ, GB, RUS, PL
   02-07.7  Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kątowy,
 kołnierzowy z otwartą sprężyną serii PV 61
 CZ, GB, RUS
   02-07.8  Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kątowy,
 kołnierzowy z obudową sprężyny serii PV 63
 CZ, GB
   02-07.9  Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny, sprężynowy, kątowy,
 kołnierzowy z obudową sprężyny serii PV 25
 CZ, GB, RUS
     Instrukcja montażowa - SiZ 1508  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RP 5330  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - PV 1509  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RP 5340  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - PV 25, 61, 63  CZ, GB, RUS
       
       
   

armatura specjalna oraz elementy dodatkowe

 
   01-09.1  Kurki kulowe R 250 D, R 950, R 910 Giacomini  CZ, GB, D, PL
   01-09.5  Filtry kołnierzowe FP 110, FP 210, FP 220  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - FP 110, 210, 220, 230  CZ, GB, D, RUS
   01-09.6  Warstwowa izolacja cieplna IKA 150 i IKA 220  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - IKA 150, 220  CZ, GB, RUS
   01-09.7  Zawory zwrotne ZV 226 LDM  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - ZV 2x6, 2x7  CZ, GB, RUS
   01-09.8  Zawory zwrotne ZV 116 i ZV 216 LDM  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - ZV 116, 216  CZ, GB
   02-03.2  Głowica wtryskowa VH  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - VH  CZ, GB, D, RUS, PL
   02-03.3  Głowica wtryskowa parowa VHP  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - VHP  CZ, GB, RUS
   02-03.4  Schładzacz pary CHP  CZ, GB, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - CHP  CZ, GB, RUS
   02-03.6  Schładzacz pary CHPE  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - CHPE  CZ, GB, D, RUS, PL
   02-03.7  Schładzacz pary CHPF  CZ, GB
     Instrukcja montażowa - CHPF  CZ, GB
   02-03.8  Głowica wtryskowa VHF  CZ
     Instrukcja montażowa - VHF  CZ, GB
   02-03.9  Schładzacz pary CHPR  CZ
     Instrukcja montażowa - CHPR  CZ
   02-07.5  Trójdrogowy zawór regulacyjny RK 601  CZ, GB, D, RUS, PL
     Instrukcja montażowa - RK 601  CZ, RUS
   02-08.3  Zawory odcinające UV 926, Zawory zwrotne ZV 926  CZ, GB
   02-12.0  Systemy schładzania pary  CZ, GB
   03-01.1  Zasuwy serii GV 4xx  CZ, GB