Zawory regulacyjne, odcinające, awaryjne
Zawory regulacyjne są armaturą służącą do regulacji przepływu i ciśnienia przepływającego medium. Wykonanie trójdrogowe służy do zmieszania lub rozdzielania przepływającego medium.
Zawory odcinające służą do odcinania przepływu medium przy odstawianiu rurociągów, zarówno w czasie pracy jak i postoju.
Zawory awaryjne to zawory regulacyjne lub odcinające wyposażone w siłownik z funkcją awaryjną, która gwarantuje bezpieczne wyłączenie zaworu (zamknięcie) w przypadku braku zasilania.
Powyższe armatury stanowią największą część profilu produkcji LDM, produkujemy je w klasach ciśnieniowych od PN 6 do PN 500 i w zakresach średnic znamionowych od DN 10 do DN 600.
Wykonania zaworów mogą być dwudrogowe proste, kątowe lub typu Z, także z wyjściem rozszerzonym. Trójdrogowe zawory regulacyjne są zawsze rozmiarowo symetryczne.
Zastosowanie tych zaworów to począwszy od prostych aplikacji w ciepłownictwie i klimatyzacji, poprzez aplikacje bardziej skomplikowane, skończywszy na energetyce konwencjonalnej, a także jądrowej. Posiadamy również wykonania na media agresywne dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz do kontaktu z żywnością.

Zawory redukcyjne
Zawory redukcyjne (regulatory ciśnienia wyjściowego) są armaturą bezpośredniego działania, służącą do utrzymywania stałego ciśnienia medium na wyjściu zaworu. Cały proces jest zabezpieczony utrzymywaniem ciśnieniowej równowagi na membranie, a w przypadku zakończenia zapotrzebowania medium dochodzi do zamknięcia armatury.
W programie produkcji LDM są do dyspozycji te wyroby w wykonaniach PN 16 i PN 25, w zakresie średnic od DN 15 do DN 50. Zawory redukcyjne używa się głównie w ciepłownictwie i przemyśle, na instalacjach wodnych i powietrza.

Regulatory różnicy ciśnień
Regulatory różnicy ciśnień są armaturą bezpośredniego działania, służącą do utrzymywania stałej różnicy ciśnień, jest to zagwarantowane utrzymywaniem ciśnieniowej równowagi w głowicy sterującej wyposażonej w membranę z połączonym z nią grzybem zaworu.
Firma LDM oferuje tą armaturę w średnicach od DN 15 do DN 50 oraz w klasach ciśnieniowych PN 16 i PN 25. Mogą być one wyposażone w ogranicznik przepływu do nastawienia ograniczenia maksymalnego przepływu. Zastosowanie to przede wszystkim węzły cieplne, a także zawory balansujące w instalacjach z różnymi ciśnieniami dyspozycyjnymi.

Zawory odcinające ręczne
Jedne z najprostszych elementów instalacji służących do odcinania medium lub odstawiania rurociągów. Sterowanie kółkiem ręcznym dedykuje te armatury do aplikacji z ręcznym lub półautomatycznym reżimem pracy, ewentualnie armatury do użycia w stanach przejściowych. Szerokość asortymentu zaworów odcinających LDM zawiera się w średnicach znamionowych DN 15 do DN 400 i ciśnieniach znamionowych PN 16 do PN 40. Bardzo szeroki zakres zastosowania tych armatur, począwszy od ciepłownictwa, aż do energetyki, a dzięki różnym materiałom korpusu są odpowiednie do przemysłu chemicznego i spożywczego.

Zawory bezpieczeństwa ze sterowaniem
Zawory bezpieczeństwa są armaturą bezpośredniego działania, służącą do ochrony ciśnieniowej instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa z dodatkowym wspomaganiem produkcji LDM to zawory, które oprócz standardowej sprężyny są dodatkowo sterowane przy pomocy siłownika pneumatycznego. Gwarantuje on szybką i dokładną reakcję zaworu przy stwierdzeniu przekroczenia ciśnienia nastawy, prowadzącą do pełnego otwarcia zaworu, a następnie szczelnego odcięcia, już po minimalnym spadku ciśnienia. Jako niezbędne wyposażenie dodatkowe do zaworów dostarczane są szafy sterujące typu RP 5330 i RP 5340, które odznaczają się wysoką niezawodnością i dokładnością, nawet w najcięższych warunkach pracy. Produkowane zawory bezpieczeństwa stosowane są głównie do pary i mediów gazowych, a ich główne zastosowanie znajduje się w energetyce.

Armatura specjalna i dodatki
Asortyment firmy LDM jest uzupełniony o specjalne wykonania końcówek i zaworów używanych w specjalistycznych energetycznych i technologicznych procesach, jak np. głowice wtryskowe do schładzania przegrzanej pary, dostarczane pojedynczo lub w całości ze stacjami RS. W produkcji są również specjalne zawory regulacyjne i odcinające dla energetyki jądrowej, która wymaga zwiększonych zabezpieczeń ruchowych. Asortyment pomocniczych armatur tworzą filtry, zawory zwrotne i zawory kulowe. Uzupełnieniem oferty jest również system izolacji cieplnych IKA.

Zawory zwrotne
Zawory zwrotne są samoczynną armaturą zabezpieczającą, gwarantującą przepływ medium tylko w jednym określonym kierunku. Odznaczają się wysoką szczelnością zamknięcia oraz wysoką jakością działania. Zawory zwrotne LDM są odpowiednie do wszystkich podstawowych nieagresywnych mediów płynnych i gazowych dla ciepłownictwa i przemysłu.

Armatury do energetyki jądrowej
Zawory dla energetyki jądrowej produkowane są na podstawie standardowych armatur dla różnych procesów energetycznych, przy ich konstrukcji są zachowane wymagania określone w przepisach do konstrukcji i produkcji zaworów dla energetyki jądrowej – VTP87, odpowiadająca dokumentacja techniczna A.S.I. i inne. Dla wymagań Klienta taka armatura spełnia wymagania wskazane w częściach nr 309/2005Sb; 132/2008Sb, a także w innych odpowiednich przepisach.
Armatury służą do odcinania i regulacji przepływu i ciśnienia przepływającego medium. Najczęściej są wyposażone w kółko sterowania ręcznego lub siłownik elektryczny . Produkuje się je w wykonaniu do wspawania oraz kołnierzowym, z wymiarami końcówek z odpowiednimi normami i wymaganiami Klienta.