CHPE CHPE

Pierścieniowy Schładzacz Pary
DN 40 do 200, PN 16 do 320


 

Opis
Schładzacz pary CHPE jest urządzeniem służącym do regulacji temperatury pary wodnej. Składa się z korpusu przeznaczonego do montażu w rurociągu parowym oraz przyłącza wody chłodzącej.
Profil wewnętrzny korpusu tworzy dyszę Venturiego. W dyszy dochodzi do zwiększenia prędkości przepływu pary, co pozytywnie wpływa na jakość rozproszenia oraz odparowania kropelek wody wtryskowej.
Specjalnie wymodelowany kanał wewnętrzny schładzacza gwarantuje wtrysk wody w miejscu gdzie para będzie miała największą prędkość przepływu oraz pozwala na właściwe odparowanie wodywparze.
Dla zwiększenia skuteczności chłodzenia oraz dla zmniejszenia turbulencji na wylocie schładzacza dodatkowo zamontowana jest przesłona.
Ilość wody wtryskowej jest regulowana poprzez dodatkowy zawór regulacyjny. Wykonanie schładzacza CHPE pozwala na wtryskiwanie minimalnych ilości wody (zależnych jedynie od minimalnych regulowanych przepływów dla zaworu regulacyjnego). Maksymalna ilość wody wtryskowej ograniczona jest zależnością średnicy rurociągu i ilości przepływającej chłodzonej pary.
W przypadku, gdy prędkość przepływu chłodzonej pary mieści się w dopuszczalnym zakresie, strata ciśnienia na dyszy Venturiego jest minimalna i może być pominięta w obliczeniach.
CHPE jest dostarczane z przyłączami kołnierzowymi lub z końcówkami do spawania. Istnieje możliwość wykonania kombinacji rodzajów przyłączy.


Zastosowanie
Schładzacz CHPE służy do dokładnej regulacji temperatury poprzez bezpośrednie wtryskiwanie wody chłodzącej do przepływającego strumienia pary. Schładzacz jest przeznaczony do zastosowań w energetyce zawodowej, ciepłownictwie, w aplikacjach przemysłowych i procesach technologicznych.

Media robocze
Schładzacz CHPE jest przeznaczony do wtryskiwania wody chłodzącej pozbawionej zanieczyszczeńmechanicznych. Zastosowanie schładzacza na inne media należy rozważyć pod kątem zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, mających kontakt z medium - zastosowanie to powinno być skonsultowane z producentem.
Dla poprawnego funkcjonowania schładzacza zaleca się zastosowanie, na rurociągu wody, filtra zanieczyszczeń mechanicznych.

Karty katalogowe
02-03.6 Pierścieniowy Schładzacz Pary CHPE
CZ, GB, D, RUS, PL