Zawory zwrotne
Zawory zwrotne są samoczynną armaturą zabezpieczającą, gwarantującą przepływ medium tylko w jednym określonym kierunku. Odznaczają się wysoką szczelnością zamknięcia oraz wysoką jakością działania. Zawory zwrotne LDM są odpowiednie do wszystkich podstawowych nieagresywnych mediów płynnych i gazowych dla ciepłownictwa i przemysłu.