Zawory redukcyjne
Zawory redukcyjne (regulatory ciśnienia wyjściowego) są armaturą bezpośredniego działania, służącą do utrzymywania stałego ciśnienia medium na wyjściu zaworu. Cały proces jest zabezpieczony utrzymywaniem ciśnieniowej równowagi na membranie, a w przypadku zakończenia zapotrzebowania medium dochodzi do zamknięcia armatury.
W programie produkcji LDM są do dyspozycji te wyroby w wykonaniach PN 16 i PN 25, w zakresie średnic od DN 15 do DN 50.
Zawory redukcyjne używa się głównie w ciepłownictwie i przemyśle, na instalacjach wodnych i powietrza.