RP5340
RP 5340

Szafa sterującaOpis
Bazą jednostki kontrolnej RP 5340 jest metalowa szafa, w której mieszczą się podzespoły. Szafa jest mocowana do ściany lub konstrukcji kotła za pomocą czterech śrub - szafa ma wywiercone 4 otwory (gwint M16). Szafa chroni wewnętrzne części przed uszkodzeniami, nieautoryzowanym dostępem oraz przed czynnikami otoczenia: pyłem, wilgocią...
Z dolnej części skrzyni wyprowadzone są trzy przewody (rury 32x6) - tory pomiarowe. Z górnej części jednostki wprowadzone jest przyłącze powietrza zasilającego (gwint M22x1,5 zewnętrzny), przewód do elektrozaworu (230V/50Hz) oraz dwa przyłącza dla powietrza “zamykającego” i “otwierającego” zawór (gwinty M27x1,5 zewnętrzne).
Dopuszczalna temperatura pracy mieści się w zakresie 0°C do 60°C. Dla wyższych temperatur istnieje specjalna wersja wykonania. Dla temperatur poniżej 0°C szafa wyposażona jest w dodatkowe ogrzewanie (dodatkowa opcja).
Jednostka kontrolna (oraz zawory bezpieczeństwa) są  ustawiane w fabryce na wskazane w zamówieniu ciśnienie otwarcia. Nastawa urządzeń jest plombowana. Jednostka kontrolna waży około 65 kg.

Zastosowanie
Pneumatyczna jednostka kontrolna RP 5340 jest zaprojektowana do kontroli sprężynowych zaworów bezpieczeństwa z dodatkowym pneumatycznym układem wspomagania. Jednostka przeznaczona jest do zaworów produkowanych przez LDM typ SiZ 1508 i PV 1509 oraz dla innych zaworów bezpieczeństwa wspomaganych poprzez cylinder pneumatyczny (B&R, Sempell, etc.).
Jednostka RP 5340 jest następcą starej jednostki RP 5330. Głównym udoskonaleniem jest mniejsze zapotrzebowanie na powietrze oraz łatwiejsze ustawienie ciśnienia otwarcia. Jednostka RP 5340 zachowuje wszystkie użyteczne funkcje poprzedniego typu tj.: możliwość ustawienia ciśnienia otwarcia jednostki kontrolnej nie tylko podczas normalnych warunków pracy kotła, ale także w przypadku braku ciśnienia lub ustawienie ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa podczas normalnych warunków pracy w oparciu o zależność między ciśnieniem otwarcia a ciśnieniem wspomagającym otwarcie, do sterowania zdalnego itp. Jedna jednostka kontrolna może obsługiwać dwa zawory bezpieczeństwa.


Karty katalogowe
02-07.4
Szafa sterująca RP 5340
CZ, GB, RUS, PL