PV25 PV 25

Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny z obudową sprężyny
DN 15 do 200, PN 16 i 40Opis
Zawory wykonuje się z klasie PN 16 i PN 40. Korpus zaworu to odlew kątowy ze zintegrowaną wkładką wejściową i stałym gniazdem stalowym wg normy EN 1092-2. Powierzchnia grzyba posiada specjalny kształt dzwonu wspomagający otwarcie zaworu przy przekroczeniu wartości nastawy. Siła zamykająca jest wytworzona za pomocą sprężyny. Jest ona tak dobrana aby pokrywała zakres nastaw ciśnienia, a konkretną wartość ustala się za pomocą śruby nastawczej. Zawór jest wyposażony w dźwignię ręczną umożliwiającą otwarcie zaworu przy ciśnieniu pracy. Ponieważ zawory PV 25 posiadają obudowę sprężyny można je dostarczyć w wykonaniu standardowym oraz gazoszczelnym.

Zastosowanie
Zawory bezpieczeństwa proporcjonalne serii PV 25 służą do zabezpieczenia instalacji (kocioł, układ redukcyjny, rurociągi, zbiorniki) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zawór odpowiada wymogom normy EN ISO 4126-1 oraz wymogom dyrektywy 97/23/EC (PED).

Medium robocze
Zawory bezpieczeństwa PV 25 są przeznaczone do wody, pary wodnej, powietrza a także innych płynów i gazów. Skład chemiczny medium musi być zgodny z użytym materiałem korpusu, części wewnętrznych oraz jego wykonaniem. Zakres temperatur od +5°C do +400°C (w zależności od materiałów). Przy temperaturze wyższej niż +350°C zaleca się stosowanie wykonania ze schładzaczem.
W przypadku wymogów podwyższonej szczelności, zwiększonej odporności na zanieczyszczenia lub tam gdzie grozi niebezpieczeństwo osadów kamiennych (zła jakośc wody) należy użyć zawór z miękkim gniazdem (EPDM, NBR). W tym przypadku temperatura pracy jest ograniczona do +120C.

Karty katalogowe
02-07.9

Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny, sprężynowy, kątowy,
kołnierzowy z obudową sprężyny serii PV 25

CZ, GB