PV61 PV 61

Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy z otwartą sprężyną
Wlot: DN 20 do 400, Wylot: DN 32 do 500
PN 16 do 100Opis
Korpus zaworu to odlew kątowy ze zintegrowaną wkładką wejściową i stałym gniazdem stalowym (wykonanie PN 16 i PN 40), odpowiednio z kutą wkładką wejściową i z integrowanym gniazdem (wykonanie PN 63 i PN 100). Kołnierze wykonane są standardowo wg normy EN 1092-1. Powierzchnia grzyba posiada specjalny kształt dzwonu wspomagający otwarcie zaworu przy przekroczeniu wartości nastawy. Siła zamykająca jest wytworzona za pomocą sprężyny. Jest ona tak dobrana aby pokrywała zakres nastaw ciśnienia, a konkretną wartość ustala się za pomocą śruby nastawczej. Zawór jest wyposażony w dźwignię ręczną umożliwiającą otwarcie zaworu przy ciśnieniu pracy.

Zastosowanie
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe serii PV 61 służą do zabezpieczenia instalacji (kocioł, układ redukcyjny, rurociągi, zbiorniki) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zawór odpowiada wymogom normy EN ISO 4126-1 oraz wymogom dyrektywy 97/23/EC (PED).

Medium robocze
Z uwagi na materiały korpusu zawory PV 61 są przeznaczone do pary wodnej, powietrza a także innych gazów w zakresie temperatur od +5°C do +400°C. Przy temperaturze wyższej niż +350°C zaleca się stosowanie wykonania ze schładzaczem.

Karty katalogowe
02-07.7

Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kątowy, kołnierzowy
z otwartą sprężyną serii PV 61

CZ, GB