PV63 PV 63

Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy z obudową sprężyny
Wlot: DN 20 do 400, Wylot: DN 32 do 500
PN 16 do 100Opis
Korpus zaworu to odlew kątowy ze zintegrowaną wkładką wejściową i stałym gniazdem stalowym (wykonanie PN 16 i PN 40), odpowiednio z kutą wkładką wejściową i z integrowanym gniazdem (wykonanie PN 63 i PN 100). Kołnierze wykonane są standardowo wg normy EN 1092-1. Powierzchnia grzyba posiada specjalny kształt dzwonu wspomagający otwarcie zaworu przy przekroczeniu wartości nastawy. Siła zamykająca jest wytworzona za pomocą sprężyny. Jest ona tak dobrana aby pokrywała zakres nastaw ciśnienia, a konkretną wartość ustala się za pomocą śruby nastawczej. Zawór jest wyposażony w dźwignię ręczną umożliwiającą otwarcie zaworu przy ciśnieniu pracy. Ponieważ zawory PV 63 posiadają obudowę sprężyny można je dostarczyć w wykonaniu standardowym oraz gazoszczelnym.

Zastosowanie
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe serii PV 63 służą do zabezpieczenia instalacji (kocioł, układ redukcyjny, rurociągi, zbiorniki) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zawór odpowiada wymogom normy EN ISO 4126-1 oraz wymogom dyrektywy 97/23/EC (PED).

Medium robocze
Z uwagi na materiały korpusu zawory PV 63 są przeznaczone do pary wodnej, powietrza a także innych gazów. Skład chemiczny medium musi być zgodny z użytym materiałem korpusu, części wewnętrznych oraz jego wykonaniem. Zakres temperatur od +5°C do +400°C (w zależności od materiałów). Przy temperaturze wyższej niż +350°C zaleca się stosowanie wykonania ze schładzaczem.
W przypadku wymogów podwyższonej szczelności, zwiększonej odporności na zanieczyszczenia lub tam gdzie grozi niebezpieczeństwo osadów kamiennych (zła jakośc wody) należy użyć zawór z miękkim gniazdem (EPDM, NBR). W tym przypadku temperatura pracy jest ograniczona do +120C.
W przypadku kiedy zabezpieczanym medium jest płyn, z uwagi na jakość pracy zawór może być zaproponowany z ograniczonym skokiem (tym samym zmniejszonym współczynnikiem Kdr) lub z miękkim gniazdem i membraną (tylko PN 16 i PN 40).

Karty katalogowe
02-07.8

Zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kątowy,
kołnierzowy z obudową sprężyny serii PV 63

CZ, GB