Zawory odcinające ręczne
Jedne z najprostszych elementów instalacji służących do odcinania medium lub odstawiania rurociągów. Sterowanie kółkiem ręcznym dedykuje te armatury do aplikacji z ręcznym lub półautomatycznym reżimem pracy, ewentualnie armatury do użycia w stanach przejściowych. Szerokość asortymentu zaworów odcinających LDM zawiera się w średnicach znamionowych DN 15 do DN 400 i ciśnieniach znamionowych PN 16 do PN 40. Bardzo szeroki zakres zastosowania tych armatur, począwszy od ciepłownictwa, aż do energetyki, a dzięki różnym materiałom korpusu są odpowiednie do przemysłu chemicznego i spożywczego.