PV15091
PV 1509

Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe z zewnętrzną szafą sterującą
Wlot: DN 65 do 350, Wylot: DN 100 do 600Opis
Korpus zaworu jest kątowy. Przyłącza można wykonać jako kołnierzowe lub do spawania w dowolnej kombinacji na obu króćcach np. wlot do spawania a wylot kołnierzowy. Zawór posiada króciec wylotowy z wyjściem rozszerzonym. Wykonania przyłączy do spawania i wykonania kołnierzy są do technicznego uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a producentem. Standardowe wymiary końcówek do spawania są zgodne z normami CSN 13 1075 (3/1991) a wykonania kołnierzy wg EN 1092-1 (2/2003).
Na korpusie zaworu dospawane są uchwyty montażowe, za które należy zawór zakotwić do konstrukcji nośnych dla przeniesienia sił nośnych i sił reakcji. Grzyb do siedliska dociskany jest siłą sprężyny oraz dodatkowo poprzez siłownik pneumatyczny. Grzyb ma kształt stożka co poprawia szczelność, żywotność oraz zwiększa powierzchnię docisku.  Wewnątrz siłownika pneumatycznego znajduje się podwójna membrana, która współdziałając z układem skrzyni sterującej daje dodatkową siłę otwierania oraz zamykania zaworu.  Zawór jest fabrycznie ustawiony oraz sprawdzany na ciśnienie otwarcia zgodne z zamówieniem. Wartość nastawy jest zabezpieczona przed niepowołaną zmianą.

Zastosowanie
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy z zewnętrzną szafą sterującą jest zaworem zaprojektowanym dla automaty-cznego zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych (kotły parowe, rurociągi ciśnieniowe, stacje redukcyjnoschładzające pary, zbiorników ciśnieniowych, turbin  itd.) przed niedo-puszczalnym wzrostem ciśnienia.
Zawór gwarantuje wydajność tylko pod warunkiem, jeśli spadek ciśnienia na  rurociągu dolotowym nie przekracza 3% wartości ciśnienia zabezpieczającego. Maksymalne przeciwciśnienie w rurociągu wylotowym to 25% wartości ciśnienia nastawy.
Zawory bezpieczeństwa PV 1509 są projektowane na parę wodną, powietrze i nieagresywne gazy i pary. Najwyższa temperatura pracy do 600°C. Zawory mogą funkcjonować w otoczeniu kurzu i pyłu z temperaturą do 80°C. Po skonsul-towaniu z producentem, jest możliwe wykonanie zaworu przeznaczonego do pracy w temperaturze otoczenia poniżej 0°C. Zakres ciśnienia otwarcia jest wyszczególniony w tabelce “Dane techniczne”.
Zawory muszą pracować razem z należącymi do nich urządzeniami: szafą sterującą oraz siłownikiem. Jeśli  warunki pracy są dotrzymane, użytkownicy mogą mieć 100% pewno-ści bezpieczeństwa chronionych urządzeń, oszczędności energii elektrycznej i szybkiego zwrotu kosztów inwestycji. Pojedyncze elementy układu mogą być dostarczane tylko
w wypadku zamiany poprzednio dostarczonego urządzenia.

Funkcja zaworu
Zawór bezpieczeństwa jest kontrolowany przez szafę sterującą. W sytuacji gdy ciśnienie pod zaworem osiągnie wartość ciśnienia otwarcia, szafa sterująca zwalnia dodatkowy docisk (pozwala wyjść powietrzu sterującemu znad tłoka siłownika na zewnątrz) oraz podaje ciśnienie pod tłok siłownika co powoduje szybkie i pełne otwarcie zaworu.
W momencie spadku ciśnienia w zabezpieczanym urządzeniu operacja zachodzi w odwrotną stronę.
Jeśli szafa sterująca jest z jakiegoś powodu wyłączona z obsługi, to zawór w takiej sytuacji awaryjnej (np. zanik powietrza  sterującego), chwilowo, pracuje tylko z dociskiem sprężyny. Każda dłuższa operacja lub powtórzona obsługa w takim stanie może prowadzić do szybkiej redukcji plano-wanej żywotności zaworu. Sytuacja ta może powodować powstawanie wibracji a w konsekwencji utraty szczelności i wycieków.

Karty katalogowe
02-07.3
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe z zewnętrzną szafą sterującą typu PV 1509
CZ, GB, RUS, PL