SiZ15081
SiZ 1508
Pełnoskokowe zawory bezpieczeństwa z dodatkowym obciążeniem
Inlet: DN 25 do 350, PN 16 do 400
Outlet: DN 40 do 600, PN 10 do 160


Opis
Kształt korpusu kątowy, możliwe przyłączenie obustronne kołnierzowe, przyspawane lub kombinowane. Króciec wyjściowy w formie dyszy o rozszerzonym przekroju. Na korpusie są przyspawane zaczepy służące do uchwycenia siły reakcji powstającej podczas działania zaworu) przez konstrukcję nośną. Grzyb dociskany jest siłą sprężyny i pneumetycznego walca do gniazda zaworu. Aby osignąć większą siłę podnoszenia, grzyb zaopatrzony został w dodatkową powierzchnię. W środku walca pneumatycznego porusza się tłok różnicowy, do którego za pomocą węży ze sterownika doprowadzane jest powietrze obciążające i dźwigniowe. Zawór jest przez producenta wyregulowany i wypróbowany na nadciśnienie otwierające zawarte w zamówieniu. Wyregulowanie jest zabezpieczone przeciw niedozwolonej interwencji. Wymiary kołnierzy przyłączeniowych i przyspawanych końcówek są ustalane podczas technicznej specyfikacji zamówienia między producentem i klientem. Znormalizowane końce przyspawane są według ČSN 13 1075 (3/1991), znormalizowane wymiary kołnierzy, według ČSN EN 1092-1 (2/2003), ewent. ČSN 13 1060).

Zastosowanie
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sterowany, to armatura przeznaczona do bezpośredniego zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych (kocioł parowy, przewód ciśnieniowy, stacja redukcyjna, zbiornik ciśnieniowy, odbiór z turbiny, itd.) przeciw niedopuszczalnemu podwyższeniu ciśnienia.
Zaświadczenie o dopuszczeniu konstrukcji i zapewnieniu wydajności zaworów pełnoskokowych sterowanych typu SiZ 1508 wydał urząd Czeski Bezpieczeństwa Pracy, nr. 1699/0.50/69 dnia 24. 9. 1969. Zawory należą do wyposażenia kotłów parowych według ČSN 07 0620. Wydajność zaworów, gwarantowana w dokumentacji technicznej, zapewniona jest tylko w przypadku, gdy strata ciśnienia na odcinku wejściowym nie przekroczy limitu 3% i na odcinku wyjściowym 25% nadciśnienia otwierającego.
Zawory bezpieczeństwa SiZ 1508 są przeznaczone dla pary wodnej, powietrza i pary nieagresywnej. Najwyższa dopuszczalna temperatura medium wynosi 575°C. Zawory mogą pracować w środowisku zapylonym przy temperaturze otoczenia do 80°C. Instalacja w środowisku dla temperatury otoczenia poniżej temperatury zamarzania jest możliwa po uzgodnieniu z producentem.
Zawory są dostarczane i powinny być zainstalowane wspólnie z wyposażeniem, tj. sterownikiem i układem zapowietrzającym. Tylko w przypadku dotrzymania tych warunków klient może oczekiwać stoprocentowej pewności właściwego funkcjonowania urządzenia zabezpieczającego, oszczędności energii i szybkiego zwrotu zainwestowanych kosztów. Dostawy poszczególnych części są możliwe jedynie w przypadku ich zamiany za dawniej dostarczone urządzenia.

Funkcja zaworu
Zawór sterowany jest sterownikiem (szafa sterująca). Z wyłączonym sterownikiem zawór może pracować jedynie w wyjątkowych lub awaryjnych sytuacjach (brak powietrza ciśnieniowego, uszkodzenie sterownika, itp.) i to jedynie przez bardzo krótki czas. Długotrwały lub powtarzany ruch w tym stanie powoduje gwałtowne obniżenie żywotności zaworu co charakteryzuje się drganiami i nieszczelnością.
Przy osiągnięciu nadciśnienia otwierającego, sterownik automatycznie wypuści powietrze sprężone z przestrzeni nad tłokiem walca pneumatycznego. Ciśnienie powietrza pod tłokiem, razem z nadciśnieniem substancji pokonuje opór sprężyny i zawór bezpieczeństwa otwiera się na pełny skok. W razie spadku ciśnienia cały proces przebiega w kolejności odwrotnej. Właśnie fakt szybkiego otwierania i zamykania jest największym atutem tych zaworów.
W razie spadku ciśnienia powietrza sterującego jedyną uruchamiającą siłą jest ciśnienie medium. Otwieranie zaworu przebiega znacznie wolniej niż przedtem co powoduje nadmierne naprężenia (zużycie) gniazda.

Karty katalogowe
02-07.1
Pełnoskokowe zawory bezpieczeństwa z dodatkowym obciążeniem typu SiZ 1508 CZ, GB, RUS, PL