Zawory regulacyjne RV 501
RV 501 to zawory regulacyjne produkowane w średnicach od DN 15 do DN 150 oraz w klasach ciśnieniowych PN 63, 100 i 160. Przyłącza zaworów mogą być kołnierzowe lub do wspawania. Cechą charakterystyczną tych zaworów jest ciśnieniowo ociążony grzyb z jedno-, dwu- lub trzystopniowym układem redukcyjnym. Z uwagi na to, że rozmiary wejściowego i wyjściowego kanału są takie same, zawór jest stosowany głównie do regulacji płynów. Bez względu na to, zgodnie z użytymi materiałami części, można je używać aż do temperatury 600oC.

Zawory regulacyjne RV 502 i stacje RS 502
Zawory te są zbliżone do zaworów RV 501, z tą różnicą, że kanał wyjściowy RV 502 ma zwiększone rozmiary (zawór z wyjściem rozszerzonym). Z tego powodu zawory stosowane są głównie do regulacji pary. Do zwiększenia spadku ciśnienia, który można realizować na tym zaworze, a także do obniżenia hałasu w rurociągu wyjściowym, można wyposażyć zawór w aż trzy przesłony na wyjściu.
Zawór (stacja redukcyjna) RS 502 daje rozszerzenie możliwości stosowania opisanej armatury o aplikacje, gdzie jest jednocześnie wymagana redukcja ciśnienia, jak i regulacja temperatury. W rzeczywistości jest to zawór RV 502, który na wyjściu wyposażony jest w przyspawany króciec z kołnierzem do montażu głowicy wtryskowej (chłodzącej). Aktualnie firma LDM oferuje dwa typy głowic wtryskowych. Jest to głowica wyposażona w jedną lub więcej (maksymalnie trzy) mechanicznie rozpryskujące dysze lub głowica z dyszą Lavala, w której do idealnego rozpylenia wody wykorzystywana jest energia kinetyczna pary napędzającej, rozprężającej się w dyszy. Użycie pierwszego typu głowicy ograniczony jest minimalną wartością ilości wody chłodzącej. W przypadku dużej ilości wody używa się głowicy z wieloma dyszami, które mają różne ciśnienia otwarcia, umieszcza się także do rurociągu większą ilość głowic. Głowica parowo-wodna używana jest tam, gdzie potrzebna jest niewielka ilość wody do uzyskania odpowiedniego schłodzenia. Wykonanie materiałowe głowic pozwala na chłodzenie pary o temperaturze do 600oC.