RV5011 RV 501

Zawory regulacyjne
DN 15 do 150, PN 16 do 160, Kvs 0,1 do 250 m3/hOpis
Konstrukcja regulacyjnych, jednogniazdowych zaworów RV 501 umożliwia przystosowanie ich do urządzeń, z którymi mają współpracować. Ciśnieniowo odciążony, wielostopniowy układ dławiący uwzględnia odporność na powstawanie i działanie kawitacji i hałasu. Zawory mogą być dostarczane w wersji przyspawanej, ewent. w wersji kołnierzowej, z powierzchniami uszczelniającymi według wymagań i potrzeb klienta.
W/w zawory przystosowane są do podłączenia do serwonapędów elektrycznych produkcji ZPA Pečky, Regada, Auma, Schiebel i Foxboro.

 

Zastosowanie
Zakres zastosowania w/w armatury pokrywa się z zakresem stosowania zaworów szeregu od RV 210 do RV 235. Przeznaczone są przede wszystkim dla przemysłu, dla ciepłowni, elektrowni lub do regulacji procesów technologicznych. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienia robocze zawarte są w EN 12 516-1.

 

Medium robocze
Armatura przeznaczona jest przede wszystkim do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych, ale może być stosowana również w przypadku gazu i pary pod warunkiem przestrzegania zasad wyboru prędkości wejściowych. Najczęściej stosowana jest w przypadku mediów t.j. woda, para wodna oraz inne media nie wymagające wykonania armatury ze specjalnych materialów. W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru od zanieczyszczeń mechanicznych. Stosowanie zaworów dla mediów musi być rozważone z punktu widzenia zastosowanych materiałów, mających kontakt z medium i zawsze powinno być skonsultowane z producentem.

Karty katalogowe
02-01.1 Zawory regulacyjne i stacja redukcyjno-schładzająca 500 line
CZ, GB, RUS, PL