G451
G 45 ...

Zawory regulacyjne
DN 150 do 400, PN 16 do 100, Kvs 45 do 1100 m3/hOpis
Zawór dwugniazdowy, dźwigniowy, przeznaczony do stosowania z serwonapędem, pneumatycznym lub hydraulicznym siłocylindrem. Możliwe jest również wykonanie dla sterowania siłownikiem liniowym (G45 125…). Grzyb regulacyjny jest wykonany według zamówienia.
Zawory dostarczane są z napędami elektrycznymi produkcji ZPA Pečky - Modact MPS, Modact Control MPS i Modact Variant MPR. Trzpień łączący dostarczany jest jako element dodatkowy po umieszczeniu go w zamówieniu.

Zastosowanie
Zawór jest wykorzystywany jako element regulacyjny, redukcyjny lub przepustowy ze sterowaniem napędem przyłączonym do dźwigni. Wartość najwyższego dopuszczalnego nadciśnienia roboczego zawarta jest w ČSN 13 0010 (7/1990). Możliwość zastosowania zaworu dla wyższej temperatury należy skonsultować z producentem. Prawidłowe działanie zaworu regulacyjnego jest uzależnione od właściwego usytuowania i zwymiarowania stacji regulacyjnej i dlatego powinno być skonsultowane z producentem.

Medium robocze
Zawory są przeznaczone do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, pary i gazów. Maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi do 4 MPa z uwzględnieniem konkretnych warunków roboczych (stosunek p1/ p2, powstanie kawitacji, nadkrytyczny przepływ itd.)

Karty katalogowe
02-05.1 Zawory regulacyjne G 45 ...
CZ, GB, RUS