G471
G 47 ...

Zawory regulacyjne
DN 125 do 300, PN 125 do 500, Kvs 10 do 435 m3/hOpis
Zawór tłokowy z tuleją regulacyjną, dźwigniowy, przeznaczony do stosowania z serwonapędem. Możliwe jest również wykonanie dla sterowania siłownikiem liniowym (G 47 125 …). Tuleja regulacyjna jest wykonana według zamówienia. Zawory dostarczane są z serwonapędami elektrycznymi produkcji ZPA Pečky - Modact MPS, Modact Control MPS, Modact Variant MPR i produkcji Regada Prešov Modact Variant MTR. Trzpień łączący dostarczany jest jako wyposażenie dodatkowe po umieszczeniu go w zamówieniu.

Zastosowanie
Zawór jest wykorzystywany jako element regulacyjny, redukcyjny lub przepustowy ze sterowaniem napędem przyłączonym do dźwigni. Wartość najwyższego dopuszczalnego nadciśnienia roboczego zawarta jest w ČSN 13 0010 (7/1990). Możliwość zastosowania zaworu dla wyższej temperatury należy skonsultować z producentem. Prawidłowe działanie zaworu regulacyjnego jest uzależnione od właściwego usytuowania i zwymiarowania stacji regulacyjnej i dlatego powinno być skonsultowane z producentem.

Medium robocze
Zawory są przeznaczone do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, pary i gazów i par bez domieszek np. woda, para i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściamy armatury. Maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi do 1,5 MPa z uwzględnieniem konkretnych warunków roboczych (stosunek p1/ p2, powstanie kawitacji, nadkrytyczny przepływ itd.).

Karty katalogowe
02-05.3 Zawory regulacyjne G 47 ...
CZ, GB, RUS