G921
G 92 ...

Zawór regulacyjny uruchamiający
DN 150, PN 400, Kvs 191 m3/hOpis
Zawór jednogniazdowy przeznaczony do stosowania z elektrycznym serwonapędem obrotowym. Grzyb tłokowy porusza się w specjalnej tuleji regulacyjnej z otworami i wpustami poprzecznymi, które wraz z otwieraniem zaworu stopniowo powiększają się i umożliwiają płynną regulację.

Zawory dostarczane są z elektrycznymi serwonapędami produkcji ZPA Pečky - Modact MO. Możliwe jest również wykonanie zaworu z przyłączeniem według ISO 5210 z napędami Auma, Schiebel itd.

Zastosowanie
Zawory są wykorzystywane jako element regulacyjny w przypadku konieczności zmiany ciśnienia medium od wartości maksymalnej do wartości minimalnej i odwrotnie. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie robocze zawarte jest w ČSN 13 0010 (7/1990). Możliwość stosowania zaworu dla wyższej temperatury powinna być skonsultowana z producentem.

Medium robocze
Zawory są przeznaczone do redukcji ciśnienia i przepływu wody lub pary. Maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 20 MPa z uwzględnieniem konkretnych warunków roboczych (stosunek p1/ p2, powstanie kawitacji, nadkrytyczny przepływ itd.).

Karty katalogowe
02-05.4 Zawór regulacyjny uruchamiający G 92 ...
CZ, GB, RUS, PL