G931
G 93 ...

Zawór regulacyjny uruchamiający
DN 150, PN 400, Kvs 190 m3/hOpis
Zawór G93 jest zaworem jednogniazdowym, kątowym, z wielostopniowym układem redukcji ciśnienia, z przyłączami do spawania. Układ regulacji zbudowany jest  z dwóch grzybów poruszających się w gnieździe labiryntowym. Grzyb główny jest częścią trzpienia i odpowiada za redukcję przepływu oraz zapewnia szczelność w położeniu zamkniętym. Drugi perforowany grzyb zapewnia regulację przepływu i obniża spadek ciśnienia.  Zawór uszczelniony jest dławnicą grafitową typu LIVE LOADING.
Zawór jest przeznaczonym do pracy z wieloobrotowym siłownikiem elektrycznym. Standardowo zawór dostarczany jest z napedem: ZPA Pečky - Modact MO, AUMA, Schiebel oraz innymi napędami.

Zastosowanie
Zawór służy do kontroli przepływu w sytuacjach gdy konieczna jest zmiana cisnienia wody z wartości maksymalnej na minimalną (oraz w sytuacji odwrotnej).
Maksymalne ciśnienie robocze zgodne jest z norma EN 12 516-1 - patrz str. 3 katalogu. Zastosowanie dla temperatur wyższych niż podane w tabeli musi być wcześniej uzgodnione z producentem.

Medium robocze
Zawór przeznaczony jest do regulacji przepływu wody i pary wodnej. Maksymalny spadek ciśnienia na zaworze wynosi  20,0 MPa , przy czym należy uwzględnić wszystkie parametry pracy (stosunek p1 / p2 , wystąpienie kawitacji itd.)

Karty katalogowe
02-05.5 Zawór regulacyjny uruchamiający G 93 ...
CZ, GB, RUS, PL