RV10x1 RV 102
RV 103

Zawory regulacyjne
DN 15 do 50, PN 16, Kvs 15 do 50 m3/h


 

Opis
Zawory regulacyjne z brązu szeregu RV 102 są armaturą dwudrogową lub trójdrogową. Korpusy tych zaworów mają przyłącza gwintowane z gwintem wewnętrznym.
Zawory regulacyjne z żeliwa szarego szeregu RV 103 są również armaturą dwudrogową lub trójdrogową w wykonaniu kołnierzowym. Zawory są wykonane w postaciach:

    - zawór regulacyjny trójdrogowy
    - zawór regulacyjny dwudrogowy rewersyjny
    - zawór regulacyjny dwudrogowy kątowy

Zawory szeregu RV 102 i RV 103 sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami elekromechanicznymi produkcji Siemens (Landis & Staefa), Johnson Controls, Honeywell, Belimo, Ekorex+ i ZPA Nová Paka.


Zastosowanie

Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej dla temperatury do 150°C.

Medium robocze
Zawory szeregu RV 102 i RV 103 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów i par bez domieszek np. woda, para niskociśnieniowa (tylko dla RV 102), powietrze i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Kwasowość (zasadowość) medium powinna być w zakresie pH 4.5 do 9.5. W celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru zanieczyszczeń mechanicznych.

Karty katalogowe
01-02.1
Zawory LDM z napędami elektromechanicznymi CZ, GB, D, RUS, PL
01-03.1
Zawory LDM z napędami Siemens (Landis & Staefa) CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1
Zawory LDM z napędami Johnson Controls
CZ, GB, D, PL
01-06.1
Zawory LDM z napędami Honeywell
CZ, GB, D, PL
01-07.1
Zawory LDM z napędami Belimo
CZ, GB, D, PL