comar1
RV 111 COMAR line

Zawory regulacyjne
DN 15 do 40, PN 16, Kvs 0,16 do 25 m3/hOpis
Zawory RV 111 COMAR są zaworami regulacyjnymi zwartej konstrukcji z przyłączem gwintowanym zewnętrznym. Charakteryzują się niską masą, min.wymiarami w tym długością montażową, wysoką jakością regulacji i szczelności w stanie zamkniętym. Dzięki jedynej w swoim rodzaju chrakterystyce przepływowej LDMspline®, optymalizowanej do regulacji procesów termodynamicznych są doskonałe do stosowania w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych. Ze wzgłędu na opracowaną konstrukcję wewnętrzną i dużą trwałość dławnicy spełniają one wszystkie wymagania techniczne potrzebne do długotrwałego działania bez konserwacji..
Zawory produkowane są w wykonaniu dwudrogowym lub trójdrogowym. Częścą dostawy zaworu są końcówki do podłączenia, umożliwiające gwintowane, kołnierzowe lub przyspawane przyłączenie zaworu do rurociągu i umożliwiające szybki i niezawodny montaż.
Zastosowane do zaworów napędy firmy LDM ANT5 i Siemens umożliwiają sterowanie 3 - punktowe lub sygnałem ciągłym. Standardową częścią dostawy zaworu jest pokrętło, które można wykorzystać do sterowania ręcznego do czasu zainstalowania napędu.

Zastosowanie
Zastosowane w zaworze materiały układu dławiącego, zbudowanego z grzyba z jakościowej stali nierdzewnej i miękkich uszczelnień, zapewniających hermetyczną szczelność w obu kanałach, umożliwiają ich działanie w układach regulacyjnych w ciepłownictwie, chłodnictwie i technice klimatyzacyjnej.

Medium robocze
Zawory RV 111 przeznaczone są do zastosowania w urządzeniach, gdzie medium roboczym jest woda, powietrze i mieszaniny chłodzące oraz inne nieagresywne media ciekłe i gazowe w zakresie temperatur +2°C do +150°C. W przypadku występowania zanieczyszczeń mechanicznych w medium w celu zapewnienia niezawodnej i trwałej pracy oraz szczelności konieczne jest zastosowanie filtrów.

Karty katalogowe
01-02.4
Zawory regulacyjne LDM COMAR line
CZ, GB, D, RUS, PL