RVBEE1
BEE line

RV 122 i RV 122 P

Zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu

DN 15 do 50, PN 25, Kvs 0,16 do 40 m3/hodOpis
Zawory RV 122 P BEE są zaworami regulacyjnymi z grzybem ciśnieniowo odciążonym zwartej konstrukcji z przyłączem gwintowanym zewnętrznym. Zawory RV 122 P są dodatkowo wyposażone w ogranicznik przepływu. W/w wykonanie zaworów może być stosowane do regulacji przy dużych spadkach ciśnienia, przy użyciu niewielkiej mocy napędów. Charakteryzują się niską masą, min. wymiarami w tym długością montażową, wysoką jakością regulacji i szczelności w stanie zamkniętym. Dzięki jedynej w swoim rodzaju chrakterystyce przepływowej LDMspline®, optymalizowanej do regulacji procesów termodynamicznych są doskonałe do stosowania w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych. Ze wzgłędu na opracowaną konstrukcję wewnętrzną i dużą trwałość dławnicy spełniają one wszystkie wymagania techniczne potrzebne do długotrwałego działania bez konserwacji. Zawór jest dzięki swojej zwartej konstrukcji podstawowym elementem szeregu zaworów BEE line.
Częścią dostawy zaworu są końcówki do podłączenia, umożliwiające gwintowane, kołnierzowe lub przyspawane przyłączenie zaworu do rurociągu i umożliwiające szybki i niezawodny montaż. Zintegrowane ograniczenie przepływu realizowane jest za pomocą niezależnego układu regulacyjnego z pokrętłem ręcznym.
Zastosowane do zaworów napędy firmy LDM ANT11 umożliwiają sterowanie 3-punktowe lub sygnałem ciągłym.

Zastosowanie
Zastosowane w zaworze materiały układu dławiącego, zbudowanego z grzyba z jakościowej stali nierdzewnej i miękkich uszczelnień, zapewniających hermetyczną szczelność, umożliwiają ich działanie w układach regulacyjnych w ciepłownictwie, chłodnictwie i technice klimatyzacyjnej, oraz w miejscach gdzie wymagane jest ustawienie dokładnej wartości przepływu. Ogranicznik przepływu umożliwia dokładne nastawienie przepływu znamionowego niezależnie od dobranej wartości Kvs.

Medium robocze
Zawory RV 122 P przeznaczone są do zastosowania w urządzeniach, gdzie medium roboczym jest woda, powietrze i mieszaniny chłodzące oraz inne nieagresywne media ciekłe i gazowe w zakresie temperatur +2°C do +150°C. W przypadku występowania zanieczyszczeń mechanicznych w medium w celu zapewnienia niezawodnej i trwałej pracy oraz szczelności konieczne jest zastosowanie filtrów.

Katalogové listy
01-02.5
Zawory regulacyjne,
Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line
CZ, GB, D, RUS, PL