Zawory regulacyjne serii 200 line
Armatura RV 210 do 235 tworzy rodzinę wyrobów z wielkimi możliwościami i wariantami wykonania. Przedstawia kompleksową rodzinę zaworów regulacyjnych i odcinających w średnicach znamionowych od DN 15 do DN 400 i ciśnieniami znamionowymi PN 16, 25 i 40.
Zawory serii 21x, ich korpus tworzy odlew z nowoczesnego materiału z doskonałymi odlewniczymi i mechanicznymi własnościami – żeliwa sferoidalnego, są przystosowane do regulacji przepływu medium w instalacjach gorącej wody oraz pary. Zakres zastosowania obejmuje np. węzły cieplne, obiegi ciepłownicze, źródła ciepła (kotłownie), a także niskociśnieniowe części parowych obiegów w elektrowniach i wtórne obiegi elektrowni jądrowych.
Materiałowe warianty armatur RV 21x, oznaczone jako RV 22x (staliwo węglowe), i RV 23x (wykonanie ze stali nierdzewnej) rozszerzają możliwości zastosowania tych wyrobów w najróżniejszych aplikacjach, w energetyce, w technologicznych obiegach w przemyśle chemicznym, petrochemii, gazownictwie, chłodnictwie i innych. Dla nietypowych aplikacji w przemyśle chemicznym i petrochemii jest stosowana seria 24x, gdzie materiałem korpusu są stopy chromoniklowe (monel, hasteloy).
Zawory serii 2xx mają zróżnicowaną konstrukcję i produkowane są w różnych wykonaniach. Podstawowe jest wykonanie RV 2x0, czyli dwudrogowy zawór prosty. Konstrukcja prostego zaworu bywa także oznaczana skrótem z ang. PDTC (Push Down To Close).
Korpusy zaworu z kanałami przepływowymi były konstruowane z uwzględnieniem minimalizacji wagi, co znacznie ułatwia prace zarówno przy produkcji, w dostawie, montażu i użytkowaniu.
Grzyb wykonany jest ze stali nierdzewnej, w formie walca z wycięciami, w małych średnicach stosujemy także grzyby formowane. W zaworach użytkowanych przy nieprzyjaznych parametrach pracy, np. przy kawitacji lub przy nadkrytycznym przepływie par i gazów, grzyb może być wykonany jako perforowany. Gniazdo zaworu, również ze stali nierdzewnej, może być wyposażone w uszczelnienie PTFE, gwarantujące w długim okresie czasu wysoką szczelność zamknięcia (tzw. miękkie gniazdo). Przy skrajnych warunkach pracy zawór można wyposażyć w gniazdo z naspawaną warstwą stellitu na płaszczyznach uszczelniających. Dławnica może być wykonana z uszczelnieniem z O-Ringów z EPDM, PTFE lub grafit. Dla niektórych aplikacji stosowane są dławnice mieszkowe. W każdym przypadku stawiamy nacisk na wysoką jakość oraz długookresową szczelność przy minimalnej obsłudze lub przy jej braku.
Zawory serii RV 2x1 są podobną konstrukcją, jednak przygotowane do użycia siłowników z tzw. funkcją rewersyjną (siłownik zamyka ruchem do góry, tj. zawór zamyka się przy ruchu trzpienia kierunkiem z zaworu). To wykonanie zaworu jest oznaczone skrótem z ang. PDTO (Push Down To Open).
Te dwa podstawowe wykonania uzupełnione są o konstrukcje zaworu ciśnieniowo odciążonego, proste RV 2x2, a w wykonaniu rewersyjnym RV 2x3. Fundament działania zaworu ciśnieniowo odciążonego spoczywa na wytworzeniu zamkniętej przestrzeni nad grzybem regulacyjnym i połączenie tej przestrzeni otworem z kanałem na odwrotnej stronie grzyba, dzięki czemu dochodzi do wyrównania ciśnienia, działającego na grzyb od dołu i od góry, dlatego ten grzyb nie jest poddawany siłom pochodzącym od ciśnienia medium. Takie wykonanie umożliwia używanie relatywnie słabych siłowników przy sterowaniu zaworów dużych średnic i przy wysokich spadkach ciśnienia. Te zawory stały się podstawą do tzw. zaworów awaryjnych, regulacyjnych zaworów wyposażonych w siłowniki elektrohydrauliczne i elektryczne z funkcją awaryjną, które gwarantują w przypadku braku zasilania przestawienie armatury do wymaganego położenia (zamknięcia).
Ostatnim typem armatury tej serii są trójdrogowe zawory RV 2x4 i RV 2x5, stosowane do mieszania lub rozdzielania przepływu medium. Główną różnicą tych zaworów jest to że zawory RV 2x4 mogą gwarantować szczelne zamknięcie zarówno w prostej i narożnej drodze, ponieważ mogą być wyposażone w obu kierunkach w gniazdo z miękkim uszczelnieniem. Natomiast RV 2x5 z uwagi na brak wyłącznika momentowego w siłownikach elektrohydraulicznych Siemens w drodze narożnej nie zamykają się szczelnie i ze względu na to przy aplikacjach należy pamiętać o nieszczelności w tej drodze na poziomie 2% Kvs.
Wszystkie opisane typy zaworów można dostarczać wyposażone w grzyby z charakterystyką liniową lub stałoprocentową charakterystyką przepływu, dwudrogowe zawory można dodatkowo dostarczyć z charakterystyką paraboliczną
a od roku 2000 również z optymalizowaną charakterystyką LDMspline® dla aplikacji ciepłowniczych.
Szeroki zakres wartości Kvs daje projektantom i użytkownikom możliwość dokładnego zaprojektowania oraz użytkowania armatury bez zbytecznego przewymiarowania i niedowartościowania mocy. Specjalna konstrukcja armatury umożliwia bardzo prostą przeróbkę, np. przy zmianie parametrów pracy (zmiana Kvs lub zmiana charakterystyki), którą można w większości przypadków wykonać na miejscu instalacji. Na życzenie klienta można również dostarczyć zawory w wykonaniach specjalnych z niestandardowymi wartościami Kvs oraz charakterystykami.
Najmniejsza dostarczana wartość Kvs zaworu LDM to 0,01 m3/h dostarczana w zaworze RV 210 z mikrosystemem dławiącym. Takie zawory były używane w węzłach parowych o małej mocy z regulacją po stronie kondensatu, są także używane w stacjach testowych oraz w przemyśle do regulacji wyjątkowo małych przepływów.
Zawory serii RV 2xx są kompletowane z pneumatycznymi, elektromechanicznymi lub elektrohydraulicznymi siłownikami krajowych lub renomowanych zagranicznych producentów, co umożliwia ich sterowanie od prostego trójpunktowego aż po sterowanie z zunifikowanym pneumatycznym, napięciowym lub prądowym sygnałem.
System oznakowania tych zaworów, podobnie jak innych wyrobów LDM umożliwia szybką, łatwą i bezomyłkową specyfikację zaworów wraz z siłownikiem, a także ich późniejsze zdekodowanie. W zakładzie produkcyjnym są archiwizowane informacje o wszystkich dostarczanych armaturach, tak, że np. przy naprawach, wystarczy że użytkownik poda nr fabryczny zaworu i możliwy jest wówczas zakup części zamiennych lub naprawa przez autoryzowany serwis.