2x41
RV 2x4

Zawory regulacyjne
DN 15 do 300, PN 16, 25 i 40, Kvs 1,6 do 1000 m3/hOpis
Zawory regulacyjne szeregu RV 2x4 są armaturą trójdrogową z funkcją mieszającą lub rozdzielającą. Ze względu na szeroką gamę stosowanych napędów mogą być stosowane do regulacji przy małych i dużych spadkach ciśnienia, w różnych warunkach roboczych. Charakterystyki przepustowości, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym.
Zawory typu RV 2x4 sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami produkcji Ekorex+, ZPA Nová Paka, Johnson Controls, Schiebel, Auma, EMG - Drehmo, Rotork, Honeywell, Fisher - Rosemount, Foxboro, Regada, SPA Praha, ZPA Pečky.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemyśle chemicznym. W zależności od warunków pracy stosuje się zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego, odlewów stalowych lub z nierdzewnej stali austenitycznej.

Medium robocze
Zawory szeregu RV 2x4 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów i par bez domieszek np. woda, para, powietrze i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Zastosowanie zaworów wykonanych z żeliwa sferoidalnego (RV 214) dla pary jest ograniczone przez następujące parametry. Para powinna być przegrzana (suchość na wlocie x > = 0,98) i nadciśnienie wejściowe p1 < = 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ciśnienia i p2 < = 1,6 MPa przy podkrytycznym spadku ciśnienia. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń należy zastosować korpus zaworu wykonany ze stali węglowej (RV 224). W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtra od zanieczyszczeń mechanicznych.

Karty katalogowe
01-02.1
Zawory LDM z napędami elektromechanicznymi CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Zawory LDM z napędami Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-08.1 Zawory LDM z napędami SPA Praha CZ, GB, D, PL
01-08.3 Zawory LDM z napędami pneumatycznymi Foxboro CZ, GB, D, PL