2x51

RV 2x5

Zawory regulacyjne
DN 15 do 150, PN 16 i 40, Kvs 1,6 do 360 m3/hOpis
Zawory regulacyjne szeregu RV 2x5 są armaturą trójdrogową z funkcją mieszającą lub rozdzielającą. Ze względu na siły stosowanych napędów mogą być stosowane do regulacji przy małych spadkach ciśnienia. Charakterystyki przepustowości, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym. Przy zastosowaniu napędu elektrohydraulicznego z funkcją awaryjną w przypadku braku zasilania zamknie się kierunek AB-A.
Zawory typu RV 2x5 rewersyjne są przystosowane do podłączenia do napędów produkcji LDM, Siemens (Landis & Staefa), Johnson Controls, Honeywell i Belimo.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemyśle chemicznym. W zależności od warunków pracy stosują się zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego, odlewów stalowych lub z nierdzewnej stali austenitycznej.

Medium robocze
Zawory szeregu RV 2x5 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów i par bez domieszek np. woda, para, powietrze i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Zastosowanie zaworów wykonanych z żeliwa sferoidalnego (RV 215) dla pary jest ograniczone przez następujące parametry. Para powinna być przegrzana (suchość na wlocie x > = 0,98) i nadciśnienie wejściowe p1 < = 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ciśnienia i p2 < = 1,6 MPa przy podkrytycznym spadku ciśnienia. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń należy zastosować korpus zaworu wykonany ze stali węglowej (RV 225). W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtra od zanieczyszczeń mechanicznych.

Karty katalogowe
01-02.8
Zawory LDM 200 line z napędami LDM ANT40
CZ, GB, D, RUS, PL
01-03.1 Zawory LDM z napędami Siemens (Landis & Staefa)
CZ, GB, D, RUS, PL
01-06.1 Zawory LDM z napędami Honeywell
CZ, GB, D, PL
01-07.1 Zawory LDM z napędami Belimo CZ, GB, D, PL