2x11

RV/HU 2x1

Zawory regulacyjne i awaryjne
DN 15 do 150, PN 16 i 40, Kvs 0,4 do 360 m3/hOpis
Zawory regulacyjne RV/HU 2x1 są armaturą jednogniazdową przeznaczoną do regulacji i odcinania przepływu mediów. Ze wzgłędu na siły stosowanych napędów są odpowiednie do regulacji przy małych spadkach ciśnienia. Charakterystyki przepływu, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym. Zawory awaryjne szeregu HU 2x1 są armaturą tego samego szeregu tylko z większą szczelnością w gnieździe i wyposażone w napędy elektrohydrauliczne z funkcją awaryjną (w przypadku braku zasilania zawór zamyka się automatycznie).
Zawory typu RV/HU 2x1 są przystosowane dzięki wykonaniu rewersyjnemu do podłączenia napędów produkcji LDM, Siemens (Landis & Staefa), Johnson Controls, Honeywell a Belimo.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemyśle chemicznym. W zależności od warunków pracy stosuje się zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego, odlewów stalowych lub z nierdzewnej stali austenitycznej.

Medium robocze
Zawory szeregu RV/HU 2x1 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów, powietrza i par bez domieszek i innych mediów, kompatybilnych z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Zastosowanie zaworów z żeliwa sferoidalnego (RV/HU 211) dla pary jest ograniczone przez następujące parametry. Para powinna być przegrzana (suchość na wlocie x > = 0,98) i nadciśnienie wejściowe p1 < = 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ciśnienia, i ewentualnie p2 < = 1,6 MPa przy podkrytycznym spadku ciśnienia. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń należy zastosować korpus zaworu wykonany ze stali węglowej (RV/HU 221). W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtra od zanieczyszczeń machanicznych.

Karty katalogowe
01-02.8
Zawory 200 line z napędami LDM ANT40
CZ, GB, D, RUS, PL
01-03.1 Zawory LDM z napędami Siemens (Landis & Staefa)
CZ, GB, D, RUS, PL
01-05.1 Zawory LDM z napędami Johnson Controls CZ, GB, D, PL
01-06.1 Zawory LDM z napędami Honeywell
CZ, GB, D, PL
01-07.1 Zawory LDM z napędami Belimo CZ, GB, D, PL