2x31

RV/HU 2x3

Zawory regulacyjne i awaryjne
DN 25 do 150, PN 16 i 40, Kvs 4 do 360 m3/hOpis
Zawory regulacyjne szeregu RV/HU 2x3 są armaturą jednogniazdową z grzybem ciśnieniowo odciążonym, przeznaczoną do regulacji i zamykania przepływu mediów. W/w wykonanie zaworów może być stosowane do regulacji przy dużych spadkach ciśnienia, przy użyciu względnie słabych napędów. Charakterystyki przepustowości, współczynniki Kvs i nieszczelność odpo-wiadają standardom międzynarodowym. Zawory awaryjne szeregu HU 2x3 są armaturą tego samego szeregu tylko z większą szczelnością w gnieździe i wyposażone w napędy elektrohydrauliczne z funkcją awaryjną (w przypadku braku zasilania zawór zamyka się automatycznie).
Zawory typu RV /HU 2x3 rewersyjne są przystosowane do podłączenia do napędów produkcji LDM, Siemens (Landis & Staefa), Honeywell a Belimo.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemyśle chemicznym. W zależności od warunków pracy stosują się zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego, odlewów stalowych lub z nierdzewnej stali austenitycznej.

Medium robocze
Zawory szeregu RV/HU 2x3 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów i par bez domieszek np. woda, para, powietrze i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Zastosowanie zaworów wykonanych z żeliwa sferoidalnego (RV/HU 213) dla pary jest ograniczone przez następujące parametry. Para powinna być przegrzana (suchość na wlocie x > = 0,98) i nadciśnienie wejściowe p1 < = 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ciśnienia i p2 < = 1,6 MPa przy podkrytycznym spadku ciśnienia. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń należy zastosować korpus zaworu wykonany ze stali węglowej (RV/HU 223). W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtra od zanieczyszczeń mechanicznych.

Karty katalogowe
01-02.8
Zawory 200 line z napędami LDM ANT40
CZ, GB, D, RUS, PL
01-03.1 Zawory LDM z napędami Siemens (Landis & Staefa)
CZ, GB, D, RUS, PL
01-06.1 Zawory LDM z napędami Honeywell
CZ, GB, D, PL
01-07.1 Zawory LDM z napędami Belimo CZ, GB, D, PL