RD1221

BEE line

RD 122 D a RD 122 P

Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania
regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania z ograniczeniem przepływu

DN 15 do 50, PN 25, Kvs 0,63 do 32 m3/hOpis
Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania RD 122 D są armaturą przeznaczoną do utrzymywania stałej różnicy ciśnień oraz zapewniającą ograniczenie maksymalnego przepływu przez urządzenie. Tę funkcję zapewnia para grzybów, pierwszy służy do nastawy żąsanej wartości i drugi jest sterowany przez różnicę ciśnień za pomocą głowicy membranowej. Wychylenie membrany ma wpływ na położenia grzyba zaworu, dzięki czemu zwiększanie się różnicy ciśnień powoduje zamykanie zaworu. Zastosowanie grzyba ciśnieniowo odciążonego uniezależnia wartość ciśnienia różnicowego od ciśnienia wejściowego i zapewnia niezmienność nastawionej wartości w całym zakresie ciśnień statycznych jak i różnic ciśnień.
W przypadkach, kiedy wartość żądanego spadku ciśnień znajduje się w obszarze gdzie pokrywają się wartości zakresów kilku sprężyn zaleca się dla zapewnienia większej czułości regulatora wybrać sprężynę o mniejszym zakresie.
Standardową częścią dostawy regulatorów są rurki impulsowe.

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania przede wszystkim w technice grzewczej, gospodarce wodnej i w technice klimatyzacyjnej dla temperatur do 150°C i do maksymalnej różnicy ciśnień 1,6 MPa.
Zastosowanie regulatoru różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu można zastosować w miejscach, gdzie należy zabezpieczyć znamionowy przepływ przez urządzenie równocześnie jako maksymalny lub ograniczenie wydajności w miejscu odbioru podczas uruchamiania, itd.

Medium robocze
Regulatory RD 122 przeznaczone są do stosowania w urządzeniach, gdzie czynnikiem regulowanym jest woda, powietrze lub para niskociśnieniowa do 0,4 MPa oraz do czynników takich jak mieszanki chłodzące i inne nieagresywne media w zakresie temperatur +2°C do +150°C. Powierzchnie uszczelniające odporne są na zwykłe szlamy i zanieczyszczenia czynnika. Przy pojawieniu się domieszek mechanicznych w celu zapewnienia właściwej pracy zaworu oraz szczelności zachodzi konieczność zastosowania przed zaworem filtra od zanieczyszczeć mechanicznych.

Karty katalogowe
01-01.2
Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania i regulatory różnicy
ciśnień z ograniczeniem przepływu
Regulatory ciśnienia wyjściowego bezpośredniego działania BEE line
CZ, GB, D, RUS, PL