RD1

RD 102 V
RD 103 V

Regulatory ciśnienie bezpośredniego działania
DN 15 do 50, PN 16, Kvs 2 do 20 m3/h


Opis
Regulatory różnicy ciśnień RD 102 D i RD 103 D są armaturą przeznaczoną do utrzymywania stałej różnicy ciśnienia lub stałego przepływu (przy zastosowaniu kryzy pomiarowej). Tę funkcję zapewnia membrana, na którą działa ciśnienie wejściowe i wyjściowe lub kryzy. Wychylenie membrany ma wpływ na położenie grzyba zaworu, dzięki czemu zwiększanie się różnicy ciśnienia powoduje zamykanie zaworu. Zastosowanie grzyba ciśnieniowo odciążonego uniezależnia wartość ciśnienia różnicowego od ciśnienia wejściowego.
Regulator może być wyposażony w manometry, dzięki którym można konrolować wartości ciśnienia wejściowego i wyjściowego i na ich podstawie nastawić żądaną wartość różnicy ciśnień (w zakresie według stosowanej sprężyny). W wykonaniu standardowym bez manometrów należy nastawić regulator według ciśnień lub przepływów, uzyskanych z pomiarów zewnętrznych. W przypadkach, kiedy wartość żądanego spadku ciśnień znajduje się w obszarze gdzie pokrywają się wartości zakresów kilku sprężyn zaleca się dla zapewnienia większej czułości regulatora wybrać sprężynę o mniejszym zakresie. Standardową częścią dostawy regulatorów są rurki impulsowe.

 

Zastosowanie
Zawory przeznaczone są do stosowania przede wszystkim w technice grzewczej, gospodarce wodnej i w technice klimatyzacyjnej dla temperatur do 140°C i do maksymalnego nadciśnienia roboczego 1 MPa. Zastosowane mogą być we wszystkich obwodach regulacyjnych, gdzie istotne jest zagwarantowanie stałej różnicy ciśnień lub przepływu przez urządzenie bez doprowadzenia energii elektrycznej.

 

Medium robocze
Zawory RD 102 D, RD 103 D przeznaczone są dla gazów i cieczy, takich jak powietrze, woda, para niskociśnieniowa (tylko dla RD 102) i inne media kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury (korpus, grzyb, membrana) za wyjątkiem oleju. Kwasowość (zasadowość) medium powinna być w zakresie pH 4.5 do 9.5. W celu zapewnienia długotrwałej szczelności armatury producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru od zanieczyszczeń mechanicznych.

Katalogové listy
01-01.1
Regulatory ciśnienie bezpośredniego działania CZ, GB, D, RUS, PL